Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 316/16/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 31.01.2008 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/270/2008 z dnia 29.01.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 3 302 700 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 302 700
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 302 700
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3 302 700

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 3 302 700 zł.

dział 710 Działalność usługowa 4 700
rozdz. 71035 Cmentarze 4 700
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 700
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 298 000
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 965 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 860 000
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 000
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 348 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 348 000
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 985 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 985 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.31
Data udostępnienia: 2008.03.26 22:25:16
Liczba odwiedzin strony: 639 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 14:33:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów