Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
 Strona archiwalna z dnia 2005.05.08 20:20:44 powrót do aktualnej strony
 

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
65/219/2005
z dnia 4.05.2005
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. K. Prusa 9
64/218/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Świerkową
63/217/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
62/216/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
61/215/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
60/214/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
59/213/2005
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
58/212/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie rewaloryzacji opłat czynszowych za lokale użytkowe
57/211/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
56/210/2005
z dnia 21.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
55/209/2005
z dnia 19.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
54/208/2005
z dnia 11.04.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Irysów
53/207/2005
z dnia 11.04.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Podleskiej
52/206/2005
z dnia 11.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
51/205/2005
z dnia 11.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
50/204/2005
z dnia 6.04.2005
w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy
49/203/2005
z dnia 6.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
48/202/2005
z dnia 6.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
47/201/2005
z dnia 4.04.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
46/200/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
45/199/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 17/171/2005 z dnia 28.02.2005 r. dotyczy zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
44/198/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
43/197/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
42/196/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
41/195/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie zamiany nieruchomości
40/194/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
39/193/2005
z dnia 30.03.2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
38/192/2005
z dnia 25.03.2005
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2004
37/191/2005
z dnia 24.03.2005
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych - kultura
36/190/2005
z dnia 24.03.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę łączącą ul. Baziową z ul. Czereśniową
35/189/2005
z dnia 23.03.2005
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie
34/188/2005
z dnia 16.03.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
33/187/2005
z dnia 16.03.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na I półrocze 2005 roku
32/186/2005
z dnia 10.03.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Ziołową
31/185/2005
z dnia 10.03.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod pas drogowy i chodnik przy Placu ks. J. Karpeckiego
30/184/2005
z dnia 10.03.2005
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa
29/183/2005
z dnia 3.03.2005
w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2005 r. w czterech terminach
28/182/2005
z dnia 3.03.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
27/181/2005
z dnia 2.03.2005
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Jasną
26/180/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
25/179/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
24/178/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
23/177/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
22/176/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
21/175/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
20/174/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
19/173/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
18/172/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
17/171/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
16/170/2005
z dnia 28.02.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
15/169/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu dzierżawnego i umorzenia odsetek od nieterminowo wpłaconego czynszu dzierżawnego
14/168/2005
z dnia 15.02.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
13/167/2005
z dnia 7.02.2005
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
12/166/2005
z dnia 1.02.2005
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Miasto Mikołów"
11/165/2005
z dnia 31.01.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
10/164/2005
z dnia 31.01.2005
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
9/163/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty nierolnicze
8/162/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie naliczania czynszu dzierżawnego za grunty gminne użytkowane rolniczo
7/161/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
6/160/2005
z dnia 28.01.2005
w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na terenie Mikołowa w 2005 roku
5/159/2005
z dnia 25.01.2005
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Na Wzgórzu
4/158/2005
z dnia 18.01.2005
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
3/157/2005
z dnia 17.01.2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok
2/156/2005
z dnia 17.01.2005
w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagradzania Dyrektorów Zatrudnionych w Instytucjach Kultury Miasta Mikołowa"
1/155/2005
z dnia 7.01.2005
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Na Wzgórzu

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.07
Data udostępnienia: 2005.05.08 20:20:44

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów