Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zakład Gospodarki Lokalowej
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 26 00
e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 700 do 1600
od wtorku do czwartku od 700 do 1500

piątek od 700 do 1400

kierownik: mgr Andrzej Majkutewicz

Zakład Gospodarki Lokalowej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą nr XXX/440/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11 stycznia 2005 roku. Podlega burmistrzowi miasta Mikołów. Jednostka dysponuje samodzielnie kontem bankowym, prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Mikołowa. Jednostka gospodaruje powierzonym mieniem komunalnym, zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Jednostką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez burmistrza miasta. Kierownik jednostki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w niej zatrudnionych. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika oraz szczegółowa struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Lokalowej określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami, a w szczególności:

 • realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
 • inspirowanie zmian w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw egzekucji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych,
 • ustalanie potrzeb remontowych,
 • zlecanie wykonawstwa robót remontowych,
 • sprawowanie nadzoru nad remontami,
 • dokonywanie odbioru robót,
 • prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem budynków z lokalami mieszkaniami i lokalami użytkowymi,
 • organizowanie i prowadzenie przetargów na lokale użytkowe,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych.

Z zakresu działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej wyłączony jest przydział lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Michał Kuszka, Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 00, e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.18
Data udostępnienia: 2010.10.18 18:36:16
Liczba odwiedzin strony: 8546 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 06:36:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów