Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Instytut Mikołowski
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Jana Pawła II 8/5, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 738 07 55
e-mail: instytutmik@poczta.onet.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 900 do 1700

dyrektor: Maciej Melecki

Instytut Mikołowski jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do rejestru instytucji kultury w Mikołowie. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków własnych w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności wykonania. Działalność Instytutu jest finansowana z dotacji z budżetu gminy Mikołów, środków uzyskanych od osób fizycznych i prawnych oraz z dochodów własnych i innych źródeł.

Instytutem Mikołowskim kieruje dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny, sprawuje nadzór nad jej majątkiem, tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Organem doradczym Instytutu jest Rada Programowa składająca się z 5 członków powołana przez Radę Miejską. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora i rady programowej oraz szczegółowa struktura organizacyjna Instytutu określone są w statucie placówki i regulaminie organizacyjnym.

W zakres prac Instytutu Mikołowskiego wchodzą działania o charakterze promocyjnym dorobku kulturalnego miasta, realizowane poprzez:

  • działalność wystawienniczą, w tym stałą prezentację kolekcji malarskiej miasta,
  • działalność dokumentacyjną, w tym gromadzenie materiałów związanych z życiem społecznym i wydarzeniami artystycznymi w dziedzinie muzyki, malarstwa, poezji i innych sztuk,
  • działalność artystyczną, w tym spotkania z twórcami kultury,
  • działalność szkoleniową, w tym zajęcia warsztatowe dla animatorów i twórców kultury,
  • działalność doradczą, w tym działania konsultacyjne i pomocnicze skierowane do stowarzyszeń kulturalnych i społecznego ruchu kulturalnego,
  • działalność wydawniczą i poligraficzną zwłaszcza związaną z miastem i twórczością osób w nim zamieszkałych,
  • działalność impresaryjną, w tym działalność związaną z organizowaniem imprez i umożliwianiem dostępu na imprezy kulturalne w mieście i regionie,
  • Klub Studencki.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maciej Melecki, Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 738 07 55, e-mail: instytutmik@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.14
Data udostępnienia: 2009.07.14 19:10:12
Liczba odwiedzin strony: 13337 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:57:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów