Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Miarki 9, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 20 54, 226 01 69
e-mail: zsipmikolow@poczta.onet.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

kierownik: mgr Elżbieta Muszyńska

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich jest jednostką budżetową gminy Mikołów powołaną do wykonywania zadań oświatowych. Jednostka jest finansowana z budżetu gminy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Mienie Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich stanowią środki trwałe, środki obrotowe, wartości niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

Jednostką kieruje kierownik, który zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich określa regulamin organizacyjny.

Do zadań Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich należy:

  • koordynacja działalności merytorycznej i finansowej placówek oświatowych, prowadzenie dokumentacji płacowej i księgowej przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjów,
  • dbałość o bazę lokalową placówek poprzez planowanie i organizowanie remontów,
  • prowadzenie inwestycji oświatowych,
  • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjów, a także nadzór nad sprawami kadrowymi pracowników wymienionych placówek,
  • koordynacja planów budżetowych poszczególnych placówek i nadzór nad ich wykonaniem,
  • gospodarowanie funduszami przeznaczonymi przez miasto na wyjazdy dzieci klas trzecich szkół podstawowych na tzw. "zielone szkoły",
  • rozliczenie funduszy otrzymanych jako dotacja na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
  • współpraca ze Śląskim Kuratorium Oświaty w imieniu organu prowadzącego,
  • obsługa merytoryczna i finansowa pozostałych zadań miasta finansowanych z działu 79.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewa Grabska, Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, ul. Miarki 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 01 69, e-mail: zsipmikolow@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.07
Data udostępnienia: 2010.10.07 21:16:12
Liczba odwiedzin strony: 14642 (ostatnie odwiedziny 2024.07.13 04:08:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów