Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Przedszkole nr 9
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. K. Miarki 7, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 21 96
e-mail: krasnoludki9@poczta.fm
dyrektor: Teresa Sieradzka

Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Organem prowadzącym jest gmina Mikołów - Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. Placówka nie posiada statusu przedszkola z oddziałami integracyjnymi, ale przyjmuje dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

Organami przedszkola są:

 • dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
 • obejmuje dzieci sześcioletnie obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • podtrzymuje dziedzictwo kulturowe i tradycję regionalną,
 • pielęgnuje wartości etniczne, językowe, zdrowotne, estetyczne i religijne poprzez:
  • realizację programu w zakresie regionalizmu i kultury ekologicznej,
  • prowadzenie zajęć z katechezy zgodnie z organizacją pracy przedszkola,
  • podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury dla mniejszości narodowej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Sieradzka, Przedszkole nr 9, ul. K. Miarki 7, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 21 96, e-mail: krasnoludki9@poczta.fm
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.09
Data udostępnienia: 2010.04.09 18:21:07
Liczba odwiedzin strony: 4657 (ostatnie odwiedziny 2024.07.08 15:38:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów