Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Dzienny Dom Pomocy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 00 90
e-mail: dompomocy@op.pl
czynny:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

kierownik: Grażyna Polcar

Dzienny Dom Pomocy jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna miasta Mikołów. Prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, a środki finansowe uzyskuje z dotacji z budżetu miasta oraz innych dochodów przewidzianych prawem. Mienie Dziennego Domu Pomocy stanowią środki trwałe, środki obrotowe oraz wartości niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

Pracą ośrodka kieruje kierownik, który nim zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Szczegółowe zasady i tryb działania Dziennego Domu Pomocy określa regulamin organizacyjny.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako zadania własne gminy. W szczególności do zadań tych należy:

  • zapewnienie pensjonariuszom dziennego pobytu bez noclegów wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad),
  • zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom, które nie korzystają z dziennego pobytu,
  • zapewnienie dostępu do kultury i rekreacji,
  • zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej,
  • organizowanie zajęć w ramach terapii służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem i możliwościami placówki,
  • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów
  • zapewnienie opieki medycznej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Polcar, Dzienny Dom Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 00 90, e-mail: dompomocy@op.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.03
Data udostępnienia: 2008.07.03 23:47:03
Liczba odwiedzin strony: 7904 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:46:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów