Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Jednostki organizacyjne gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy

Centrum Integracji Społecznej

Dzienny Dom Pomocy

Instytut Mikołowski

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Dom Kultury

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakład Gospodarki Lokalowej

Zakład Inżynierii Miejskiej

Zakład Usług Komunalnych

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Żłobek Miejski

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 2

Zespół Szkół nr 2 (Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 6)

Zespół Szkół nr 3 (Gimnazjum nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika)

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 8

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 13)

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 3

Przedszkole nr 4

Przedszkole nr 5

Przedszkole nr 6

Przedszkole nr 7

Przedszkole nr 8

Przedszkole nr 9

Przedszkole nr 11

Przedszkole nr 12

Centrum Integracji Społecznej

ul. Kolejowa 2, pok. nr 14, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 738 11 55
e-mail: cismik@tlen.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Dzienny Dom Pomocy

ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 00 90
e-mail: dompomocy@op.pl
czynny: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Instytut Mikołowski

ul. Jana Pawła II 8/5, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 738 07 55
e-mail: instytutmik@poczta.onet.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 900 do 1700

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. K. Miarki 5, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 322 00 63
e-mail: bibliotekamikolow@op.pl
czynna:

od poniedziałku do piątku od 900 do 1800

pierwsza sobota miesiąca od 800 do 1500

Miejski Dom Kultury

Rynek 19, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 21 47, 738 09 46
e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 800 do 2000

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 26 60
e-mail: mops@mops.mikolow.pl
godziny urzędowania:

pracownicy administracyjno-biurowi:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

pracownicy socjalni w siedzibie MOPS:

od poniedziałku do czwartku od 730 do 1100 i od 1400 do 1530

piątek od 730 do 930

pracownicy socjalni w terenie:

od poniedziałku do czwartku od 1100 do 1400

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Konstytucji 3 Maja 22, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 26 03
e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

adres do korespondencji: ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów

Zakład Gospodarki Lokalowej

ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 26 00
e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 700 do 1600
od wtorku do czwartku od 700 do 1500

piątek od 700 do 1400

Zakład Inżynierii Miejskiej

ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 218 05 51
fax: (32) 218 05 53
e-mail: sekretariat@zim.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 700 do 1500

Zakład Usług Komunalnych

ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 25 51, 226 02 94, 226 41 87
e-mail: zuk@zuk.mikolow.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 700 do 1600

od wtorku do czwartku od 700 do 1500

piątek od 700 do 1400

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

ul. Miarki 9, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 20 54, 226 01 69
e-mail: zsipmikolow@poczta.onet.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Żłobek Miejski

ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 54 82
e-mail: zlobek@mikolow.pl
czynny: od poniedziałku do piątku od 530 do 1730

Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich

ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 23 38
fax: (32) 226 23 38
e-mail: sekretariat_gim1mik@list.pl

Gimnazjum nr 2

ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 326 01 50, 326 01 51
fax: (32) 326 01 50
e-mail: g2mikolow@gmail.com

Zespół Szkół nr 2 (Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 6)

ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 13 70
fax: (32) 226 13 70
e-mail: sp6mikolow@poczta.onet.pl

Zespół Szkół nr 3 (Gimnazjum nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika)

ul. Szkolna 1, 43-196 Mikołów Bujaków
tel.: (32) 235 55 97
fax: (32) 235 55 97
e-mail: zespol3_mikolow@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 22 06
fax: (32) 226 22 06
e-mail: sp3mikolow3@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej

ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 21 90
fax: (32) 226 21 90
e-mail: sp4mikolow@tlen.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka

ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 24 68, 226 52 82
fax: (32) 226 25 83
e-mail: sp5@mikolow.pl

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 12 20
fax: (32) 226 12 20
e-mail: sp7@mikolow.pl

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego

ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 13 28
fax: (32) 226 13 28
e-mail: sp8mikolow@interia.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 13 im. Gromadki Misia Uszatka)

ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 06 24
fax: (32) 226 06 24
e-mail: reta13@poczta.onet.pl

Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi

ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 22 96
e-mail: p1mikolow@op.pl

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. Janasa 7, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 25 59
e-mail: p2mikolow@poczta.onet.pl

Przedszkole nr 3 im. Kota w Butach

ul. Konstytucji 3 Maja 38, 43-195 Mikołów
tel.: (32) 226 25 56
e-mail: p3mikolow@op.pl

Przedszkole nr 4 im. Złotego Pantofelka

ul. Katowicka 132, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 322 09 56

e-mail: przedszkole4pantofelek@wp.pl

Przedszkole nr 5 im. Krainy Bajek

ul. ks. Górka 27, 43-196 Mikołów
tel.: (32) 235 54 86

e-mail: p5mikolow@interia.pl

Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały

ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 13 67
e-mail: krasnalhalabala6@onet.eu

Przedszkole nr 7 im. Braci Miesięcy

ul. Zamkowa 2, 43-195 Mikołów
tel.: (32) 226 12 09
e-mail: p7mokre@interia.eu

Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka

ul. Waryńskiego 28A, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 07 09
e-mail: lew62@wp.pl

Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki

ul. K. Miarki 7, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 21 96

e-mail: krasnoludki9@poczta.fm

Przedszkole nr 11 im. Leśnych Ludków

ul. M. Kownackiej 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 29 99
e-mail: przedszkolenr11mikolow@interia.pl

Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody

ul. J. Słowackiego 18, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 02 08
e-mail: bajkowe.przygody12@wp.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.01
Data udostępnienia: 2011.06.01 18:10:50
Liczba odwiedzin strony: 17698 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 10:48:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów