Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Miejski Dom Kultury
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
Rynek 19, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 21 47, 738 09 46
e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 800 do 2000

dyrektor: mgr Damaris Stencel

Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do Księgi Rejestrowej nr 1/92 instytucji kultury w Mikołowie, założonej zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury i sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku. Jednostka ta jest finansowana z budżetu miasta, dochodów własnych oraz innych świadczeń i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

Miejskim Domem Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Placówka opracowuje plany swojej działalności i harmonogram imprez, przyjmując zastrzeżenia i propozycje organów samorządu terytorialnego. Swoją działalność prowadzi na podstawie rocznego planu finansowego, zatwierdzanego przez dyrektora, który odpowiada za właściwą realizację zadań jednostki oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. W Miejskim Domu Kultury mogą działać koła, towarzystwa i stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna Miejskiego Domu Kultury określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Głównym celem placówki jest upowszechnianie i ochranianie kultury. Cel ten realizuje poprzez:

 • organizowanie koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, festynów ludowych,
 • organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych, opiekę nad Galerią,
 • patronat nad amatorskim ruchem artystycznym,
 • pracę dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą,
 • impresariat artystyczny,
 • organizację spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki,
 • tworzenie klubów dyskusyjnych, kołek zainteresowań, zespołów muzycznych,
 • poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej,
 • poszukiwanie nowych form finansowania kultury,
 • integrację środowisk twórczych,
 • wydawanie miesięcznika - Magazyn Informacyjny Gazeta Mikołowska.

Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należy:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
 • rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Damaris Stencel, Miejski Dom Kultury, Rynek 19, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 21 47, e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.03
Data udostępnienia: 2008.07.03 23:47:01
Liczba odwiedzin strony: 8227 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 06:25:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów