Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zakład Inżynierii Miejskiej
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Akt założycielski
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 218 05 51
fax: (32) 218 05 53
e-mail: sekretariat@zim.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 700 do 1500

prezes zarządu: Justyna Hildebrandt, pok. nr 108, tel. (0 32) 218 05 51

Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziału należy do gminy Mikołów. Wpisany został do rejestru sądowego w dniu 27 listopada 1995 roku, a działalność rozpoczął 1 stycznia 1996 roku. Podstawę prawną określającą zasady funkcjonowania spółki stanowi akt założycielski.

Organami spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników pełni burmistrz miasta Mikołów, który powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, a jej kadencja trwa 3 lata. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Spółki składa się maksymalnie z pięciu osób, łącznie z prezesem, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek prezesa Zarządu. Tryb i zakres działania Zarządu Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych. Głównym zakresem działalności spółki jest zaopatrzenie mieszkańców Mikołowa w wodę,
odbiór i oczyszczanie ścieków, wytwarzanie i dystrybucja ciepła do ogrzewania mieszkań.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimierz Kurpas, Zakład Inżynierii Miejskiej, ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 218 02 14, e-mail: informatyk@zim.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.09
Data udostępnienia: 2008.07.09 23:30:44
Liczba odwiedzin strony: 9253 (ostatnie odwiedziny 2024.07.12 11:04:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów