Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Żłobek Miejski
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 54 82
e-mail: zlobek@mikolow.pl
czynny:

od poniedziałku do piątku od 530 do 1730

kierownik: mgr Grażyna Moczko

Żłobek Miejski jest jednostką budżetową - publicznym zakładem opieki zdrowotnej - i działa jako jednostka organizacyjna miasta Mikołów. Organem sprawującym bezpośredni nadzór na działalnością żłobka jest burmistrz miasta Mikołowa. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, a środki finansowe uzyskuje z dotacji z budżetu miasta oraz innych dochodów przewidzianych prawem.

Pracą żłobka kieruje kierownik, który nim zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Szczegółowe zasady i tryb działania Żłobka Miejskiego określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez burmistrza miasta na wniosek kierownika.

Zadaniem żłobka jest udzielanie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. W szczególności żłobek:

  • zapewnia dzieciom opiekę, co umożliwia matkom tych dzieci pracę zawodową i naukę,
  • zapewnia warunki prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego jak i psychicznego,
  • zapewnia dzieciom prawidłowe wyżywienie,
  • zapewnia właściwe warunki do zabawy,
  • prowadzi swą działalność z poszanowaniem godności i osobowości dziecka i jego tradycji rodzinnych,
  • prowadzi profilaktykę zdrowotną.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Moczko, Żłobek Miejski, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 54 82, e-mail: zlobek@mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.06
Data udostępnienia: 2009.04.06 23:26:19
Liczba odwiedzin strony: 5526 (ostatnie odwiedziny 2024.05.26 06:49:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów