Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Miejska Biblioteka Publiczna
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
ul. K. Miarki 5, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 322 00 63
e-mail: bibliotekamikolow@op.pl
czynna:

od poniedziałku do piątku od 900 do 1800

pierwsza sobota miesiąca od 800 do 1500

dyrektor: mgr Bożena Holeczek

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do Księgi Rejestrowej instytucji kultury w Mikołowie pod nr 2/92, zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury i sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku. Biblioteka jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta. Jednostka ta posiada osobowość prawną i jest finansowana z budżetu miasta, dochodów własnych oraz innych źródeł i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

Biblioteką kieruje i zarządza dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Biblioteki jest Kolegium. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

W skład Biblioteki wchodzą:

 • Biblioteka Centralna w Mikołowie ul. K. Miarki 5,
 • Filia nr 1 w Mokrem ul. Miodowa 2,
 • Filia nr 2 w Paniowach ul. Wolności 10,
 • Filia nr 3 w Bujakowie ul. Górka 60,
 • Filia nr 4 Reta ul. Skalna 12,
 • Filia nr 5 Kamionka ul. Katowicka 122,
 • Filia nr 6 w Borowej Wsi ul. Gliwicka 367,
 • Filia nr 7 w Śmiłowicach ul. Gliwicka 102,
 • Punkt Biblioteczny przy Szpitalu Powiatowym.

Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz kolegium, a także szczegółowa struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej określone są w regulaminie organizacyjnym, nadanym przez dyrektora placówki po zasięgnięciu opinii gminy Mikołów, działających w niej organizacji związkowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie miasta,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i niepełnosprawnych,
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,
 • doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,
 • doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Wojtkowska-Witala, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. K. Miarki 5, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 322 00 63, e-mail: bibliotekamikolow@op.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.09
Data udostępnienia: 2010.03.09 19:26:39
Liczba odwiedzin strony: 9248 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:46:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów