Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Jednostki organizacyjne gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2011.06.01 18:10:50 Aktualizacja danych Gimnazjum nr 2 (strona aktualna)
2010.11.24 17:21:32 Aktualizacja danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2010.10.18 18:36:16 Aktualizacja godzin pracy Zakładu Gospodarki Lokalowej
2010.10.07 21:16:12 Aktualizacja godzin pracy Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
2010.09.07 21:17:20 Korekta adresu e-mail Gimnazjum nr 1
2010.09.02 20:27:31 Korekta adresu e-mail SP nr 7
2010.04.09 18:21:08 Zmiana danych placówek oświatowych
2010.03.09 19:26:40 Zmiana danych Miejskiej Biblioteki Publicznej
2010.03.04 17:48:02 Usunięcie Szkoły Podstawowej nr 9
2009.09.30 21:04:40 Zmiana godzin pracy ZUK
2009.05.07 20:36:46 Dodanie odsyłaczy tekstowych i zmiana danych Przedszkola nr 9
2009.04.06 23:26:20 Usunięcie Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą i dodanie Żłobka Miejskiego
2009.01.09 22:02:53 Aktualizacja danych Szkoły Podstawowej nr 7 oraz dodanie odsyłaczy tekstowych
2008.11.05 21:00:30 Aktualizacja danych Przedszkola nr 11, Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 oraz dodanie odsyłaczy tekstowych
2008.10.30 23:46:07 Aktualizacja danych Przedszkola nr 4 oraz dodanie odsyłaczy tekstowych
2008.10.03 22:36:30 Aktualizacja danych Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 8 i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dodanie odsyłaczy tekstowych
2008.09.29 23:36:56 Aktualizacja danych Przedszkola nr 7, Przedszkola nr 6, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 1 oraz dodanie odsyłaczy tekstowych
2008.09.16 22:54:46 Aktualizacja danych Przedszkola nr 5, Przedszkola nr 12, Przedszkola nr 3 oraz dodanie odsyłaczy tekstowych
2008.09.12 23:24:23 Aktualizacja danych Przedszkola nr 8, Zespołu Szkół nr 2 oraz dodanie odsyłaczy tekstowych
2008.09.05 22:16:42 Aktualizacja danych Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 oraz dodanie odsyłaczy tekstowych
2008.07.11 21:28:10 Zmiana godzin urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2008.07.09 23:30:43 Dodanie Zakładu Inżynierii Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2008.07.03 23:47:01 Zmiana nazwy Dziennego Domu Pomocy i adresu e-mail Miejskiego Domu Kultury oraz zmiana nazwiska i adresu e-mail osoby odpowiedzialnej za treść strony
2007.12.12 17:55:30 Aktualizacja godzin otwarcia Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą i danych teleadresowych ZUK
2007.09.14 20:51:02 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2007.08.10 22:13:09 Aktualizacja godzin urzędowania ZUK
2006.12.29 23:34:03 Korekta adresu Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą
2006.11.27 21:11:28 Aktualizacja adresu e-mail Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą
2006.08.09 16:18:32 Aktualizacja danych teleadresowych Zakładu Gospodarki Lokalowej
2006.02.27 23:24:25 Aktualizacja danych teleadresowych MOPS-u i dodanie Centrum Integracji Społecznej
2005.10.22 21:11:34 Aktualizacja danych teleadresowych MOPS-u
2005.09.14 23:29:24 Zmiana nazwy ulicy 1 Maja na Jana Pawła II
2005.09.01 19:45:08 Zmiana numeru telefonu Zakładu Gospodarki Lokalowej
2005.02.01 20:22:52 Zmiana adresu e-mailowego Zakładu Usług Komunalnych
2004.10.18 23:02:29 Zmiana adresu e-mailowego Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
2004.10.09 23:05:54 Aktualizacja placówek oświatowych gminy Mikołów
2004.08.07 13:19:22 Aktualizacja adresu e-mailowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
2004.05.03 21:09:39 Aktualizacja adresów e-mailowych szkół podstawowych
2004.03.10 23:29:37 Zmiana adresu Zakładu Gospodarki Lokalowej
2003.11.04 15:40:26 Aktualizacja placówek oświatowych gminy
2003.07.26 23:51:06 Udostępnienie strony

 

 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów