Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zakład Gospodarki Lokalowej
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2010.10.18 18:36:16 Aktualizacja godzin urzędowania (strona aktualna)
2008.03.28 21:56:48 Aktualizacja zadań zgodnie z zarządzeniem nr 326/26/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 26.02.2008 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
2006.08.09 16:18:25 Zmiana adresu e-mail Zakładu Gospodarki Lokalowej i osoby odpowiedzialnej za treść strony
2005.09.01 19:45:07 Zmiana numerów telefonów Zakładu Gospodarki Lokalowej i osoby odpowiedzialnej za treść strony
2005.04.09 21:32:57 Aktualizacja zawartości strony w związku ze zmianą statutu Zakładu Gospodarki Lokalowej na mocy uchwały nr XXXII/474/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.03.2005
2004.03.10 23:29:43 Zmiana adresu Zakładu Gospodarki Lokalowej
2003.07.26 23:51:09 Udostępnienie strony

 

 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów