Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zakład Gospodarki Lokalowej
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Centrum Integracji Społecznej
Dzienny Dom Pomocy
Instytut Mikołowski
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakład Gospodarki Lokalowej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Zakład Inżynierii Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Żłobek Miejski
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2003.07.26 23:51:09 powrót do aktualnej strony
 
ul. Krawczyka 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 27 18, 226 24 33
e-mail: zgl_dzialzamowien@poczta.onet.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 800 do 1600
od wtorku do piątku od 700 do 1500

kierownik: mgr Andrzej Majkutewicz

Zakład Gospodarki Lokalowej jest zakładem budżetowym gminy Mikołów, działającym na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Miasta Mikołowa nr 92/91 z dnia 21 maja 1991 roku. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.). Działalność jednostki jest finansowana z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług oraz dotacji udzielonej przez gminę. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym, będącym w jego zarządzie, zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik zakładu zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez burmistrza miasta. Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje burmistrz miasta, a organem powołującym zakład jest Rada Miejska. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika oraz szczegółowa struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Lokalowej określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami, a w szczególności:

 • realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
 • inspirowanie zmian w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw egzekucji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych,
 • ustalanie potrzeb remontowych,
 • zlecanie wykonawstwa robót remontowych,
 • sprawowanie nadzoru nad remontami,
 • dokonywanie odbioru robót,
 • utrzymywanie w należytym stanie pomieszczeń ogólnego użytku, podwórzy, chodników, terenów zielonych, śmietników,
 • prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem,
 • współpraca z przewidzianymi prawem organami przedstawicielskimi mieszkańców zasobów.

Z zakresu działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej wyłączony jest przydział lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Eliza Krych, Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Krawczyka 16, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 27 18, e-mail: zgl_dzialzamowien@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.07.24
Data udostępnienia: 2003.07.26 23:51:09

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów