Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Pomieszczenia Urzędu
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2009.07.14 19:10:12 powrót do aktualnej strony
 

Budynek główny Urzędu Miasta (Rynek 16)

Budynek Urzędu Miasta - Biały Domek (ul. Miarki 15)

Budynek przy ul. Krawczyka 16a

Budynek przy ul. Miarki 16

Budynek przy ul. Kolejowej 2

Budynek Miejskiego Domu Kultury (Rynek 19)

Budynek główny Urzędu Miasta (Rynek 16)

Parter

 Pokój    Jednostka   Telefon
1   Wydział Organizacyjny - Biuro Burmistrzów - Biuro Podawcze,   (32) 324 84 02
(32) 324 85 01
    Referat Podatków i Opłat Lokalnych,   (32) 324 84 31 do 38
    Wydział Finansowy - Referat Księgowości - kasa   (32) 324 85 30
3   Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Zagospodarowania Przestrzennego,   (32) 324 85 63 do 64
    Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - kierownik referatu,   (32) 324 85 64
    Wydział Gospodarki Mieniem - naczelnik wydziału   (32) 324 85 60
5   Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Usług Komunalnych,   (32) 324 85 72
    Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Usług Komunalnych - kierownik referatu   (32) 324 85 71
7   Wydział Finansowy - Referat Księgowości   (32) 324 85 37
8   Wydział Finansowy - Referat Księgowości   (32) 324 85 31
9   Wydział Finansowy - Referat Finansów i Sprawozdawczości,   (32) 324 85 36
    Wydział Finansowy - Referat Finansów i Sprawozdawczości - kierownik referatu,   (32) 324 85 36
    Wydział Finansowy - Referat Księgowości,   (32) 324 85 35
    Wydział Finansowy - główny księgowy   (32) 324 85 35
10   Wydział Kultury i Sportu - Referat Kultury i Sportu   (32) 324 85 41
11   Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miejskiej,   (32) 324 85 12
    Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miejskiej - kierownik biura   (32) 324 85 11
12   Przewodniczący Rady Miejskiej   (32) 324 85 11
13   Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej   (32) 324 84 53 do 54
14   Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - kierownik referatu   (32) 324 84 52
15   Wydział Finansowy - Referat Księgowości   (32) 324 85 38
16   Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Gospodarki Nieruchomościami   (32) 324 85 66 do 67
17   Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Gospodarki Nieruchomościami - kierownik referatu   (32) 324 85 61
58   Referat Podatków i Opłat Lokalnych   (32) 324 85 32 do 33
59   Referat Podatków i Opłat Lokalnych - kierownik referatu   (32) 324 84 30

I piętro

 Pokój    Jednostka   Telefon
20   Wydział Inwestycji - Referat Nadzoru Inwestycji,   (32) 324 84 79
    Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Utrzymania Infrastruktury   (32) 324 85 80
21   Wydział Inwestycji - Referat Nadzoru Inwestycji,   (32) 324 85 74
    Wydział Inwestycji - Referat Nadzoru Inwestycji - kierownik referatu,   (32) 324 85 74
    Wydział Inwestycji - Referat Rozliczeń Inwestycji,   (32) 324 85 75
    Wydział Inwestycji - Referat Rozliczeń Inwestycji - kierownik referatu   (32) 324 85 75
22   Wydział Inwestycji - Referat Nadzoru Inwestycji   (32) 324 84 81
(32) 324 85 76
23   Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Utrzymania Infrastruktury   (32) 324 84 77 do 78
24   Wydział Gospodarki Komunalnej - naczelnik wydziału   (32) 324 85 70
25   Referat Ochrony Środowiska,   (32) 324 84 76
    Referat Ochrony Środowiska - kierownik referatu   (32) 324 84 76
26   Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Utrzymania Infrastruktury - kierownik referatu   (32) 324 85 77
27   Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Utrzymania Infrastruktury   (32) 324 85 78 do 79
28   Referat Zarządzania Kryzysowego - kierownik referatu   (32) 226 62 62, 324 85 50
29   Referat Zarządzania Kryzysowego   (32) 324 85 51
30   Referat Zarządzania Kryzysowego,   (32) 324 85 52
    Kancelaria Tajna   (32) 324 85 52
31   Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Nadzoru Właścicielskiego,   (32) 324 84 21
    Referat Nadzoru Właścicielskiego - kierownik referatu,   (32) 324 84 21
    Biuro Obsługi Prawnej,   (32) 324 84 21
    Biuro Obsługi Prawnej - radca prawny   (32) 324 84 21
32   Skarbnik Miasta   (32) 324 85 02
33   Sekretarz Miasta   (32) 324 85 05
35   Wydział Organizacyjny - Biuro Burmistrzów - Sekretariat Burmistrza,   (32) 324 85 05
    Wydział Organizacyjny - Biuro Promocji Miasta   (32) 324 85 05
36   Burmistrz Miasta - dr inż. Marek Balcer   (32) 324 85 05
37   Zastępca Burmistrza Miasta - mgr Adam Zawiszowski   (32) 324 85 08
38   Wydział Organizacyjny - Biuro Burmistrzów - Sekretariat Wiceburmistrzów,   (32) 324 85 08
    Wydział Organizacyjny - Biuro Burmistrzów - kierownik biura   (32) 324 85 08
39   Zastępca Burmistrza Miasta - mgr inż. Adam Putkowski   (32) 324 85 08
40   Wydział Rozwoju Miasta - Referat Funduszy Inwestycyjnych,   (32) 324 84 62
(32) 324 84 64
    Wydział Rozwoju Miasta - Referat Funduszy Nieinwestycyjnych,   (32) 324 84 64
    Wydział Rozwoju Miasta - Referat Planowania i Sprawozdawczości,   (32) 324 84 63
    Wydział Rozwoju Miasta - Referat Rozwoju Systemów Informatycznych,   (32) 324 84 62
    Wydział Rozwoju Miasta - naczelnik wydziału   (32) 324 84 63
41   Wydział Organizacyjny - Biuro Informatyki,   (32) 324 84 08
    Wydział Organizacyjny - Biuro Informatyki - kierownik biura   (32) 324 84 07
42   Wydział Organizacyjny - Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu,   (32) 324 84 13
(32) 324 84 04
44   Wydział Organizacyjny - Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu - kierownik biura   (32) 324 84 12
45   Wydział Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych,   (32) 324 84 05
    Wydział Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych - kierownik biura   (32) 324 84 06
48   Biuro Kontroli Wewnętrznej,   (32) 324 84 20
    Biuro Kontroli Wewnętrznej- kierownik biura,   (32) 324 84 20
    Biuro Audytu Wewnętrznego,   (32) 324 84 20
    Biuro Audytu Wewnętrznego - audytor   (32) 324 84 20
49   Wydział Organizacyjny - Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe - kierownik biura,   (32) 324 84 10
    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych   (32) 324 84 10
50   Wydział Organizacyjny - Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe   (32) 324 84 11
(32) 324 85 45

Budynek Urzędu Miasta - Biały Domek (ul. Miarki 15)

Parter

 Pokój    Jednostka   Telefon
5   Urząd Stanu Cywilnego   (32) 324 84 51, 226 20 13
8   Urząd Stanu Cywilnego - kierownik USC   (32) 324 84 51, 226 20 13

I piętro

 Pokój    Jednostka   Telefon
12   Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Spraw Obywatelskich,
Wydział Spraw Obywatelskich
- Referat Spraw Obywatelskich - kierownik referatu
  (32) 324 84 55
13   Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Spraw Obywatelskich   (32) 324 84 57 do 58
14   Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Spraw Obywatelskich   (32) 324 84 56
25   Wydział Kultury i Sportu - Referat Informacji o Mieście,   (32) 324 84 60
    Wydział Kultury i Sportu - Referat Informacji o Mieście - rzecznik prasowy   (32) 324 84 60
    Wydział Kultury i Sportu - Miejski Konserwator Zabytków   (32) 324 84 59

Budynek przy ul. Krawczyka 16a

Pokój   Jednostka   Telefon
5   Wydział Spraw Społecznych - Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom   (32) 226 41 76

Budynek przy ul. Miarki 16

Jednostka   Telefon
 Straż Miejska   (32) 226 02 91, 324 85 55
986 (tel. alarmowy)

Budynek przy ul. Kolejowej 2

Parter

 Pokój    Jednostka   Telefon
16   Wydział Spraw Społecznych - Referat Lokalowy   (32) 324 26 04
17   Wydział Spraw Społecznych - Referat Dodatków Mieszkaniowych,   (32) 324 26 50
    Wydział Spraw Społecznych - Referat Dodatków Mieszkaniowych - kierownik referatu   (32) 324 26 50

Budynek Miejskiego Domu Kultury (Rynek 19)

Parter

 Pokój    Jednostka   Telefon
21   Wydział Kultury i Sportu - Referat Kultury i Sportu,   (32) 226 08 92
    Wydział Kultury i Sportu - Referat Kultury i Sportu - kierownik referatu   (32) 226 08 92

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Barbara Staroń, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 44, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 12, e-mail: seo.7@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.14
Data udostępnienia: 2009.07.14 19:10:12

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów