Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Wydział Gospodarki Mieniem
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Mieniem
Wydział Inwestycji
Wydział Kultury i Sportu
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 3, 15, 16, 43-190 Mikołów

pok. nr 3:

Referat Zagospodarowania Przestrzennego, tel. (32) 324 85 63 do 64

Referat Nadzoru nad Majątkiem, tel. (32) 324 85 63 do 64

pok. nr 16 - Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. (32) 324 85 61, 324 85 66 do 67

e-mail: bgm@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: mgr Wojciech Grzbiela, pok. nr 15, tel. (32) 324 85 60

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem należy w szczególności:

 • w Referacie Gospodarki Nieruchomościami:
  • opracowywanie projektów zasad gospodarowania mieniem komunalnym,
  • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne, w tym sprzedaż nieruchomości, oddawanie ich w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie, jak również użyczenie, a także prowadzenie spraw zw. z zamianą nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu gruntów,
  • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości,
  • ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami (w tym między innymi naliczanie renty planistycznej),
  • kontrola zawierania przez rolników obowiązkowych umów ubezpieczeniowych,
 • w Referacie Nadzoru nad Majątkiem:
  • prowadzenie księgi inwentarzowej podstawowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, stanowiących majątek gminy Mikołów, a w szczególności:
   • rejestracja (ewidencjonowanie) podstawowych środków trwałych w księdze inwentarzowej (ewidencja komputerowa), na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z treścią §14, ust. 8 i 9 załącznika nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 25.09.2009 r. wraz z nadaniem numeru inwentarzowego,
   • rejestracja (ewidencjonowanie) pozostałych środków trwałych stanowiących majątek Urzędu Miasta w księdze inwentarzowej (ewidencja komputerowa), na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z treścią §14, ust. 8 i 9 załącznika nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 25.09.2009 r. wraz z nadaniem numeru inwentarzowego,
   • rejestracja (ewidencjonowanie) wszelkich zmian tj. zmniejszenia wartości początkowej, zwiększenia wartości początkowej (dowartościowanie) środka, likwidacje środka trwałego, na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT, LT),
  • prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych, stanowiących majątek gminy Mikołów użytkowanych przez jednostki podległe, a w szczególności:
   • rejestracja (ewidencjonowanie) podstawowych środków trwałych oraz rejestracja wszelkich zmian w wartości początkowej podstawowych środków trwałych, znajdujących się w administracji lub użytkowaniu w podległych jednostkach gminy w księdze inwentarzowej, na podstawie złożonej przez jednostki / komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z treścią §14, ust. 8 i 9 załącznika nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 25.09.2009 r. wraz z nadaniem numeru inwentarzowego,
   • systematyczne przekazywanie stosownej dokumentacji do Wydziału Finansowego, które dokumentują wszelkie zmiany w wartości majątku celem rejestracji księgowej,
  • merytoryczny nadzór nad podstawowymi środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi, a w szczególności:
   • sporządzanie pisemnej informacji dla Wydziału Finansowego na temat wysokości rocznych umorzeń (w tym zmniejszeń i zwiększeń),
   • nadzór nad obiegiem dokumentów źródłowych związanych z środkami trwałymi,
   • sporządzanie sprawozdań GUS,
   • ścisła współpraca z Wydziałem Finansowym, polegająca na bieżącym i systematycznym przekazywaniu dokumentacji i okresowym porównywaniu danych wartościowych celem uzgodnień,
 • w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego:
  • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowaniami studialnymi,
  • obsługa spraw związanych z miejscowym planowaniem przestrzennym (w tym wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • prowadzenie analizy i oceny realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,.
  • prowadzenie spraw wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego (scalanie, podział i rozgraniczenie nieruchomości, nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom),
  • opiniowanie przebiegu przez grunty gminne tras infrastruktury liniowej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grzegorz Kuśnierz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 63, e-mail: bgm.3@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 7534 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:10:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów