Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Nadzoru nad Majątkiem
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 63 do 64
e-mail: bgm.2@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: w trakcie obsadzania

Do zadań Referatu Nadzoru nad Majątkiem należy w szczególności:

 • prowadzenie księgi inwentarzowej podstawowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, stanowiących majątek gminy Mikołów, a w szczególności:
  • rejestracja (ewidencjonowanie) podstawowych środków trwałych w księdze inwentarzowej (ewidencja komputerowa), na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z treścią §14, ust. 8 i 9 załącznika nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 25.09.2009 r. wraz z nadaniem numeru inwentarzowego,
  • rejestracja (ewidencjonowanie) pozostałych środków trwałych stanowiących majątek Urzędu Miasta w księdze inwentarzowej (ewidencja komputerowa), na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z treścią §14, ust. 8 i 9 załącznika nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 25.09.2009 r. wraz z nadaniem numeru inwentarzowego,
  • rejestracja (ewidencjonowanie) wszelkich zmian tj. zmniejszenia wartości początkowej, zwiększenia wartości początkowej (dowartościowanie) środka, likwidacje środka trwałego, na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT, LT),
 • prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych, stanowiących majątek gminy Mikołów użytkowanych przez jednostki podległe, a w szczególności:
  • rejestracja (ewidencjonowanie) podstawowych środków trwałych oraz rejestracja wszelkich zmian w wartości początkowej podstawowych środków trwałych, znajdujących się w administracji lub użytkowaniu w podległych jednostkach gminy w księdze inwentarzowej, na podstawie złożonej przez jednostki / komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z treścią §14, ust. 8 i 9 załącznika nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 25.09.2009 r. wraz z nadaniem numeru inwentarzowego,
  • systematyczne przekazywanie stosownej dokumentacji do Wydziału Finansowego, które dokumentują wszelkie zmiany w wartości majątku celem rejestracji księgowej,
 • merytoryczny nadzór nad podstawowymi środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi, a w szczególności:
  • sporządzanie pisemnej informacji dla Wydziału Finansowego na temat wysokości rocznych umorzeń (w tym zmniejszeń i zwiększeń),
  • nadzór nad obiegiem dokumentów źródłowych związanych z środkami trwałymi,
  • sporządzanie sprawozdań GUS,
  • ścisła współpraca z Wydziałem Finansowym, polegająca na bieżącym i systematycznym przekazywaniu dokumentacji i okresowym porównywaniu danych wartościowych celem uzgodnień.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grzegorz Kuśnierz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 63, e-mail: bgm.3@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 4067 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 18:48:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów