Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Finansów i Sprawozdawczości
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16,  pok. nr 5, 6, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 31

e-mail: skf.2@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: mgr Ewelina Pająk, pok. nr 5, tel. (32) 324 85 36

Do zadań Referatu Finansów i Sprawozdawczości należy w szczególności:

 • nadzorowanie wykonania budżetu i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, w tym:
  • weryfikacja zgodności realizacji budżetu z planem dochodów i wydatków,
  • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdawczości sporządzanej przez jednostki organizacyjne miasta z zakresu finansów,
  • przekazywanie jednostkom organizacyjnym miasta środków na realizację zadań,
 • sporządzanie projektu budżetu miasta na podstawie projektów planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie burmistrzowi miasta,
 • opracowywanie okresowych informacji, analiz i zbiorczych sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta,
 • czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu miasta,
 • obsługa zadłużenia miasta,
 • opracowywanie wniosków kredytowych i pożyczkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych (lokaty),
 • opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta oraz jego aktualizacji w trakcie roku budżetowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń burmistrza miasta, mających wpływ na budżet,
 • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej organu finansowego miasta,
 • realizacja budżetu w ramach przydzielonych zadań określonych w układzie wykonawczym budżetu,
 • prowadzenie księgowości gminy:
  • obsługa dochodów Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone),
  • rozliczanie wpływów podatku z Urzędu Skarbowego,
  • pełna obsługa obrotu bezgotówkowego dochodów gminy, w zakresie obsługi bankowej,
  • rozliczanie i pełna rejestracja księgowa sprawozdań jednostek podległych w zakresie dochodów i wydatków,
  • sporządzanie kwartalnych zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
  • nadzór nad zaciągniętymi zobowiązaniami: kredyty, pożyczki (spłaty rat i odsetek).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Pająk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 5, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 36, e-mail: skf.2@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:37
Liczba odwiedzin strony: 3651 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 00:04:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów