Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Księgowości
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16,  pok. nr 1, 6, 7, 8, 9, 43-190 Mikołów

pok. nr 1 - kasa, tel. (32) 324 85 30, 324 84 32

pok. nr 6 - tel. (32) 324 85 31

pok. nr 7 - tel. (32) 324 85 37
pok. nr 8 - tel. (32) 324 85 38

e-mail: skf.1@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

główny księgowy: mgr Danuta Jasińska-Gdaniec, pok. nr 9, tel. (32) 324 85 35

Do zadań Referatu Księgowości należy prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej - Urząd Miasta, a w szczególności:

 • w zakresie wydatków:
  • rejestracja wpływających faktur; dekretacja syntetyczna-ręczna, przelewy płatności, obsługa obrotu gotówkowego; dyspozycje, księgowanie, pobrania środków,
  • obsługa obrotu bezgotówkowego,
  • rozliczanie inkasa,
  • obsługa kont; lokat własnych i obcych, depozytów, lokat avista,
  • pozabilansowa rejestracja gwarancji,
  • sprawozdawczość - miesięczna,
 • w zakresie dochodów:
  • kompletowanie dokumentów,
  • syntetyczna i analityczna dekretacja dokumentów,
  • sprawozdawczość operatywna,
  • rozliczanie mandatów; rejestracja na kontrahenta, księgowanie wpłat, rozliczenia i windykacja,
  • wystawianie decyzji z tytułu rozłożenia na raty płatności mandatów,
  • zwroty podatku VAT,
  • uzgodnienia kasy; sprawozdawczość operatywna dochodów jednostki, przygotowanie pełnych danych do bilansu organu,
 • fakturowanie, rozliczenie VAT, czynsze, należności:
  • pełna obsługa podatku VAT; wystawianie faktur, ewidencja faktur VAT, doradztwo w zakresie VAT,
  • obsługa finansowo-księgowa należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych i przekształceń praw wieczystego użytkowania w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz opłat planistycznych,
  • nadzór nad kontami zespołu 2 - należności i zobowiązania oraz przygotowywanie danych do sprawozdawczości operatywnej,
  • nadzór nad programem komputerowym FK w urzędzie i jednostkach podległych,
  • obsługa finansowo-księgowa dochodów własnych gminy,
  • pełna obsługa dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, wraz z windykacją,
  • obsługa finansowo-księgowa ZFŚS wraz ze sprawozdawczością operatywną,
  • pełny nadzór księgowy nad środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi, pozostałymi środkami trwałymi,
 • obsługa kas Urzędu Miasta w zakresie:
  • przyjmowania wpłat gotówkowych podatków i opłat lokalnych,
  • przyjmowanie wpłat gotówkowych opłat skarbowych, administracyjnych oraz pozostałych dochodów budżetowych,
  • dokonywanie wypłat gotówki na podstawie dowodów źródłowych,
  • przyjmowanie gwarancji i polis ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów, rękojmi i gwarancji,
  • pobieranie gotówki z kasy banku na uzupełnienie pogotowia kasowego,
  • codzienne odprowadzanie do banku wpływów gotówki do kasy,
  • sporządzanie raportów kasowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Danuta Jasińska-Gdaniec, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 35, e-mail: skf.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 5079 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:47:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów