Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Funduszy Inwestycyjnych
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 27, 40, 43-190 Mikołów

pok. nr 27 - tel. (32) 324 84 64
pok. nr 40 - tel. (32) 324 84 29

e-mail: bgr.1@mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

kierownik: w trakcie obsadzania

Do zadań Referatu Funduszy Inwestycyjnych należy w szczególności:

 • pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE oraz innych źródeł finansowania, pod kątem możliwości ich wykorzystania w zakresie inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych:
  • zgłaszanie projektów wniosków do odpowiednich baz danych,
  • przygotowywanie i zgłaszanie fiszek projektowych w ramach preselekcji,
  • przygotowywanie wniosku aplikacyjnego,
  • kompletowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • nadzór nad formalną i merytoryczną poprawnością wniosku,
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
 • bieżąca współpraca z Wydziałem Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Matyjas, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 63, e-mail: bgr@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 4094 (ostatnie odwiedziny 2024.07.06 23:59:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów