Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Planowania i Sprawozdawczości
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 63
e-mail: bgr.3@mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

kierownik: w trakcie obsadzania

Do zadań Referatu Planowania i Sprawozdawczości należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów programów i planów rozwoju miasta,
  • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji,
  • prowadzenie bazy projektów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych, planowanych do zgłoszenia do dofinansowania ze środków,
  • prowadzenie bazy projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych wraz z analizą finansowania,
  • monitorowanie stanu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zewnętrznych,
  • współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy Mikołów odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych,
  • sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących stanu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Matyjas, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 63, e-mail: bgr@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:37
Liczba odwiedzin strony: 3083 (ostatnie odwiedziny 2024.07.08 06:22:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów