Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Statut Urzędu Miasta
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna

Statut Urzędu Miejskiego Mikołowa

§1

Urząd Miejski Mikołowa (zwany w dalszej części statutu Urzędem) działa na podstawie statutu miasta Mikołowa i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§3

  1. Kierownikiem Urzędu jest burmistrz Mikołowa, który reprezentuje Urząd na zewnątrz.
  2. Obszarem działania Urzędu jest miasto Mikołów.

§4

Przedmiotem działalności Urzędu jest:

  1. świadczenie pomocy burmistrzowi Mikołowa w zakresie wykonywania uchwał Rady Miejskiej Mikołowa oraz zadań własnych, powierzonych i zleconych gminie miejskiej Mikołów,
  2. świadczenie pomocy prawnej i organizacyjnej Radzie Miejskiej Mikołowa oraz jej jednostkom pomocniczym na zasadach i w trybie określonych w przepisach prawa.

§5

Główną siedzibą Urzędu jest budynek ratusza, Rynek 16. Pozostałe siedziby komórek organizacyjnych urzędu są uwidocznione na aktualnym schemacie organizacyjnym Urzędu, będącym załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

§6

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez burmistrza Mikołowa w formie zarządzenia.

§7

  1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje burmistrz Mikołowa.
  2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.
  3. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala regulamin wynagradzania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.03
Data udostępnienia: 2008.07.03 23:47:02
Liczba odwiedzin strony: 6576 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 07:50:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów