Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Urząd Stanu Cywilnego
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), pok. nr 5, 8, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530
sobota od 800 do 1200 (dyżur w sprawie zgonów)

kierownik: mgr Czesława Miler, pok. nr 8, tel. (32) 324 84 51, 226 20 13

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia, które mają miejsce na terenie miasta i gminy Mikołów. Urząd jest w posiadaniu ksiąg archiwalnych należących do byłych Urzędów Stanu Cywilnego, obejmujących następujące miejscowości: Mokre, Śmiłowice, Borowa Wieś, Paniowy i Stara Kuźnia. Księgi stanu cywilnego z miejscowości Bujaków, obejmujące okres od 1874 roku do 1939, rok 1945 oraz lata 1955-61 są w posiadaniu Urzędu Stanu Cywilnego w Mikołowie, natomiast księgi z pozostałych okresów znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gierałtowicach.

Praca Urzędu Stanu Cywilnego określona jest przede wszystkim w prawie o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36 poz. 180 z późn. zm.) oraz przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r. nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Do głównych zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy:

 • przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński (ceremonie ślubu cywilnego),
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (wymaga sporządzenia protokołu o przyjęciu oświadczenia),
  • uznaniu dziecka (wymaga sporządzenia protokołu o przyjęciu oświadczenia),
  • zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego urodzenia (oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej),
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki (wymaga sporządzenia protokołu),
 • sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • sporządzanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw, zgonów (odpisy skrócone i zupełne),
 • sporządzanie zaświadczeń:
  • stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (konieczne do ślubu konkordatowego),
  • stwierdzających, że obywatel polski posiada zdolność prawną zgodnie z prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą (konieczne dla osób chcących zawrzeć małżeństwo za granicą),
  • o dokonywanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
  • o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • ustalenie treści aktu stanu cywilnego,
 • odtworzenie treści aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi,
 • odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 • uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
 • prostowanie oczywistych błędów w akcie stanu cywilnego,
 • wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do ksiąg polskich (transkrypcja).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Czesława Miler, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 8, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 20 13, e-mail: usc@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.03
Data udostępnienia: 2008.07.03 23:47:00
Liczba odwiedzin strony: 13173 (ostatnie odwiedziny 2024.05.22 01:17:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów