Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Lokalowy
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
ul. Kolejowa 2, pok. nr 12, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 26 04
e-mail: bos.1@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Referat podlega II zastępcy burmistrza miasta. Do zadań Referatu Lokalowego należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie przydzielania i zamiany mieszkań,
 • opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza Mikołowa w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne,
 • prowadzenie rejestru lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2 w gminnym zasobie mieszkaniowym,
 • nadzór nad wynajmem lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,
 • wydawanie i ewidencja wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego,
 • prowadzenie rejestru wniosków o przydział mieszkań oraz rejestru zrealizowanych przydziałów i zamian,
 • współpraca z Referatem Spraw Obywatelskich w Mikołowie w zakresie wyjaśniania, sprawdzania oraz potwierdzania spraw meldunkowych osób ubiegających się o przydział lub zamianę mieszkania,
 • współpraca oraz koordynacja z poszczególnymi komórkami Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w zakresie odzysku mieszkań, nielegalnych podnajmów i zaległości czynszowych,
 • koordynacja przepływu informacji do Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w zakresie przydziału i zamiany mieszkań,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie w zakresie zasięgania informacji na temat udzielanego wsparcia osobom ubiegającym się o przydział lokalu mieszkalnego,
 • organizowanie i obsługa posiedzeń Komisji Mieszkaniowej działającej przy burmistrzu Mikołowa,
 • sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji Mieszkaniowej działającej przy burmistrzu Mikołowa,
 • udzielanie odpowiedzi po rozpatrzeniu spraw przez Komisję Mieszkaniową działającą przy burmistrzu Mikołowa,
 • prowadzenie rejestru osób kwalifikujących się na przyjęcia stron w sprawach mieszkaniowych,
 • przyjmowanie stron w sprawach mieszkaniowych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Halina Łacheta, Urząd Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, pok. nr 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 04, e-mail: bos.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.02
Data udostępnienia: 2009.12.02 17:06:07
Liczba odwiedzin strony: 5383 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 03:15:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów