Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 27, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 64
e-mail: bgr.2@mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

kierownik: w trakcie obsadzania

Do zadań Referatu Funduszy Nieinwestycyjnych należy w szczególności:

 • pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE oraz innych źródeł pod kątem możliwości ich wykorzystania na realizację projektów nieinwestycyjnych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych:
  • zgłaszanie projektów wniosków do odpowiednich baz danych,
  • przygotowywanie i zgłaszanie fiszek projektowych w ramach preselekcji,
  • przygotowywanie wniosku aplikacyjnego,
  • kompletowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • nadzór nad formalną i merytoryczną poprawnością wniosku,
 • przygotowywanie Programu współpracy miasta Mikołów z organizacjami pozarządowymi,
 • bieżące informowanie organizacji pozarządowych o dostępnych źródłach finansowania ich działalności,
 • prowadzenie spraw współpracy z innymi gminami oraz związkami międzygminnymi w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów nieinwestycyjnych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Matyjas, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 63, e-mail: bgr@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 3073 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 10:56:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów