Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Ochrony Środowiska
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 24, 25, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 75 do 76
e-mail: bgo@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: mgr Sabina Winnicka-Mrowiec, pok. nr 24, tel. (32) 324 85 56

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw wynikających z prawa ochrony środowiska,
 • prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego,
 • prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach z wyjątkiem spraw dotyczących odpadów komunalnych,
 • opiniowanie wniosków osób fizycznych ubiegających się o częściowy zwrot wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania,
 • opiniowanie wniosków osób fizycznych ubiegających się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wydawanie decyzji uzgadniających środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
 • opracowywanie projektów budowy terenów zielonych w mieście,
 • koordynowanie i nadzorowanie budowy oraz utrzymania terenów zielonych oraz parków w zakresie dotyczącym zieleni na terenach stanowiących własność gminy,
 • opracowywanie projektów prawa miejscowego w zakresie wynikającym z postanowień ustawy: o ochronie i kształtowaniu środowiska,
 • koordynowanie spraw związanych z działalnością Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
 • występowanie z upoważnienia burmistrza w sprawach o wykroczenia przeciwko ustawie: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, prawo wodne.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Chrzęstek, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 25, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 76, e-mail: bgo@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:37
Liczba odwiedzin strony: 8353 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 02:55:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów