Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 13, 14, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 52 do 54
e-mail: boo.2@mikolow.eu
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: Joanna Wilczek, pok. nr 14, tel. (32) 324 84 52

Do zadań Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

  • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz zaświadczeń o zmianach dokonywanych przez przedsiębiorców,
  • wydawanie decyzji administracyjnych o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
  • aktualizacja bazy danych przedsiębiorców,
  • współpraca z sądami, prokuraturami, policją, urzędami skarbowymi, kancelariami prawnymi i komorniczymi w zakresie udzielania informacji odnośnie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Mikołowa,
  • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek handlowych i gastronomicznych,
  • nadzór nad organizacją i kontrola funkcjonowania targowiska,
  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Furgoł, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 13, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 53, e-mail: boo.2@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.27
Data udostępnienia: 2008.07.01 23:57:29
Liczba odwiedzin strony: 6835 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:47:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów