Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Wydział Prawny
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Mieniem
Wydział Inwestycji
Wydział Kultury i Sportu
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 31, 43-190 Mikołów

Biuro Radców Prawnych, tel.: (32) 324 84 21

Biuro Koordynacyjne, tel.: (32) 324 84 21

e-mail: bmp@mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Wydział Prawny podlega bezpośrednio burmistrzowi miasta. Do zadań Wydziału Prawnego należy w szczególności:

 • w Biurze Radców Prawnych:
  • wykonywanie obsługi prawnej organów miasta oraz urzędu,
  • opiniowanie projektów decyzji, uchwał i innych aktów prawnych,
  • sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz prowadzenie zbioru prawa powszechnie obowiązującego,
  • pomoc prawna dla pracowników komórek organizacyjnych urzędu,
  • występowanie w charakterze pełnomocników w postępowaniach sądowych,
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • wszczynanie egzekucji komorniczych,
 • w Biurze Koordynacyjnym:
  • przygotowywanie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu gminy,
  • przygotowywanie spraw związanych z nabywaniem majątku przez gminę w drodze spadkobrania ustawowego,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień właścicielskich gminy w spółkach prawa handlowego,
  • prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności gminy za szkody osobowe w ramach zawieranej polisy OC,
  • przygotowywanie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych wynikających z umów cywilno - prawnych (nakazy zapłaty, egzekucje komornicze),
  • koordynowanie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją lub przekształceniem jednostek organizacyjnych gminy,
  • udział w pracach zespołu ds. nieruchomości zabudowanych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej,
  • administracyjna pomoc w zakresie obsługi prawnej wykonywanej przez radców prawnych,
  • prowadzenie całości dokumentacji spraw będących w zakresie działania Wydziału Prawnego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Drażyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 31, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 21, e-mail: bmp.2@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 3839 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:00:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów