Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Biuro Koordynacyjne
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Burmistrzów
Biuro Informatyki
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe
Biuro Kontroli Wewnętrznej
Biuro Koordynacyjne
Biuro Promocji Miasta
Biuro Radców Prawnych
Biuro Rady Miejskiej
Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu
Biuro Zamówień Publicznych
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 31, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 21
e-mail: bmp.2@mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

kierownik: mgr Janina Drażyk, pok. nr 31, tel. (32) 324 84 21

Do zadań Biura Koordynacyjnego należy w szczególności:

  • przygotowywanie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu gminy,
  • przygotowywanie spraw związanych z nabywaniem majątku przez gminę w drodze spadkobrania ustawowego,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień właścicielskich gminy w spółkach prawa handlowego,
  • prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności gminy za szkody osobowe w ramach zawieranej polisy OC,
  • przygotowywanie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych wynikających z umów cywilno - prawnych (nakazy zapłaty, egzekucje komornicze),
  • koordynowanie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją lub przekształceniem jednostek organizacyjnych gminy,
  • udział w pracach zespołu ds. nieruchomości zabudowanych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej,
  • administracyjna pomoc w zakresie obsługi prawnej wykonywanej przez radców prawnych,
  • prowadzenie całości dokumentacji spraw będących w zakresie działania Wydziału Prawnego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Drażyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 31, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 21, e-mail: bmp.2@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.05
Data udostępnienia: 2010.12.06 16:21:38
Liczba odwiedzin strony: 1901 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 16:31:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów