Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Biuro Kontroli Wewnętrznej
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Burmistrzów
Biuro Informatyki
Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe
Biuro Kontroli Wewnętrznej
Biuro Koordynacyjne
Biuro Promocji Miasta
Biuro Radców Prawnych
Biuro Rady Miejskiej
Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu
Biuro Zamówień Publicznych
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rynek 16, pok. nr 48, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 20
e-mail: bmw@mikolow.eu
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

kierownik: mgr Grzegorz Szymański, pok. nr 48, tel. (32) 324 84 20

Do zadań Biura Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 • opracowywanie harmonogramu kontroli na dany rok kalendarzowy i przedstawianie go do zatwierdzenia burmistrzowi Mikołowa,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów zgodnie z zatwierdzonym na dany rok harmonogramem kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych dla pilnego zbadania nagłych zdarzeń zgodnie z poleceniem burmistrza Mikołowa,
 • wykonywanie z upoważnienia burmistrza Mikołowa innych kontroli należących do zakresu jego kompetencji,
 • bieżące informowanie burmistrza o wynikach kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przedstawianie burmistrzowi do zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych obejmujących wnioski i zalecenia pokontrolne,
 • prowadzenie z upoważnienia burmistrza spraw związanych z badaniem oświadczeń majątkowych składanych burmistrzowi,
 • koordynowanie i nadzorowanie wykonania przez komórki organizacyjne Urzędu wniosków i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
 • rozliczanie dotacji celowych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami podległymi,
 • współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Biurem Audytu,
 • wykonywanie innych spraw zgodnie z właściwością rzeczową biura.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grzegorz Szymański, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 48, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 20, e-mail: bmw@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.27
Data udostępnienia: 2008.07.01 23:57:32
Liczba odwiedzin strony: 4864 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 00:01:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów