Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Wydział Spraw Obywatelskich
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Mieniem
Wydział Inwestycji
Wydział Kultury i Sportu
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), pok. nr 12, 13, 14, 43-190 Mikołów

pok. nr 12 - Referat Spraw Obywatelskich, tel. (32) 324 84 55

pok. nr 13 - Referat Spraw Obywatelskich, tel. (32) 324 84 57 do 58

pok. nr 14 - Referat Spraw Obywatelskich, tel. (32) 324 84 56

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

 

Rynek 16, pok. nr 13, 14, 43-190 Mikołów

pok. nr 13 - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. (32) 324 84 53 do 54

pok. nr 14 - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. (32) 324 84 52

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

 

e-mail: boo@mikolow.eu

Wydział podlega bezpośrednio II zastępcy burmistrza miasta. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 • w Referacie Spraw Obywatelskich:
  • prowadzenie ewidencji ludności i stała aktualizacja komputerowej bazy danych,
  • prowadzenie rejestrów wyborców, a także dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydaniem, wymianą i utratą dowodów osobistych,
  • prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu obowiązku meldunkowego,
  • wykonywanie czynności przewidzianych dla gminy w zakresie powszechnego obowiązku obrony (sporządzanie list przedpoborowych),
  • koordynacja spraw konsularnych w zakresie spraw mieszkańców miasta przebywających za granicą,
  • ochrona danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą państwową,
  • przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek pieniężnych oraz zezwoleń na organizację imprez masowych,
 • w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej:
  • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz zaświadczeń o zmianach dokonywanych przez przedsiębiorców,
  • wydawanie decyzji administracyjnych o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
  • aktualizacja bazy danych przedsiębiorców,
  • współpraca z sądami, prokuraturami, policją, urzędami skarbowymi, kancelariami prawnymi i komorniczymi w zakresie udzielania informacji odnośnie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Mikołowa,
  • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek handlowych i gastronomicznych,
  • nadzór nad organizacją i kontrola funkcjonowania targowiska,
  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Socha, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 55, e-mail: boo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.27
Data udostępnienia: 2008.07.01 23:57:36
Liczba odwiedzin strony: 7838 (ostatnie odwiedziny 2023.09.27 10:15:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów