Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Wydział Spraw Społecznych
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Mieniem
Wydział Inwestycji
Wydział Kultury i Sportu
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
ul. Kolejowa 2, pok. nr 12, 13, 43-190 Mikołów

pok. nr 12 - Referat Lokalowy, tel. (32) 324 26 04

pok. nr 13 - Referat Dodatków Mieszkaniowych, tel. (32) 324 26 50

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

 

ul. Krawczyka 16a, pok. nr 5, 43-190 Mikołów

pok. nr 5 - Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, tel.: (32) 226 41 76

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

 

e-mail: bos@mikolow.eu

Wydział podlega bezpośrednio II zastępcy burmistrza miasta. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:

 • w Referacie Lokalowym:
  • opracowywanie i realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
  • prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie przydzielania mieszkań,
  • opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w sprawie ustalania stawek czynszu oraz stawek czynszu za lokale socjalne,
  • prowadzenie rejestru lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2 w gminnym zasobie mieszkaniowym,
  • nadzór nad wynajmem lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,
 • w Referacie Dodatków Mieszkaniowych:
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 • na stanowisku Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom:
  • prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom wynikającym z uzależnienia od alkoholu i narkomanii,
  • opracowywanie projektów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nadzór nad jego realizacją,
  • merytoryczna kontrola wykorzystania dotacji udzielanych Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie,
  • merytoryczna kontrola wykorzystania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Magdalena Gołąbek, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 38, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 08, e-mail: seo.21@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.02
Data udostępnienia: 2009.12.02 17:06:07
Liczba odwiedzin strony: 3886 (ostatnie odwiedziny 2023.12.01 18:40:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów