Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Pomieszczenia Urzędu
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2010.12.06 16:21:38 Zmiana numerów pokoi Referatu Usług Komunalnych, Referatu Utrzymania Infrastruktury, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Organizacyjnego, Referatu Funduszy Inwestycyjnych, Referatu Funduszy Nieinwestycyjnych, Referatu Rozwoju Systemów Informatycznych, Wydziału Rozwoju Miasta, Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Gospodarki Mieniem, Referatu Księgowości, Referatu Finansów i Sprawozdawczości, Wydziału Finansowego, Biura Zabezpieczenia Technicznego Urzędu, Wydziału Organizacyjnego, Referatu Ochrony Środowiska; dodanie budynku Urzędu Miasta (Rynek 20) i budynku przy ul. Kolejowej 4; dodanie Referatu Inwestycji i Remontów Dróg, Referatu Nadzoru nad Majątkiem, Biura Radców Prawnych, Biura Koordynacyjnego, Wydziału Prawnego; usunięcie Referatu Nadzoru Właścicielskiego, Biura Obsługi Prawnej (strona aktualna)
2009.12.02 17:06:06 Zmiana numerów pokoi Referatu Lokalowego i Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2009.07.14 19:10:12 Zmiana numerów pokoi Referatu Lokalowego i Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2008.11.07 17:04:19 Zmiana numerów telefonów w pokoju nr 1
2008.07.11 21:28:10 Zmiana lokalizacji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz zmiana numeru telefonu Referatu Planowania i Sprawozdawczości
2008.07.01 23:57:29 Aktualizacja zawartości strony zgodnie z zarządzeniem nr 355/55/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 31.03.2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa
2008.01.31 23:11:19 Aktualizacja pomieszczeń Referatu Lokalowego, Referatu Usług Komunalnych i Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
2007.09.14 20:50:55 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2007.09.05 20:46:35 Aktualizacja pomieszczeń Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2007.03.18 22:51:19 Dodanie Biura Informacji o Mieście; usunięcie Rzecznika Prasowego; zmiana nazwy z Biura Spraw Osobowych na Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe; usunięcie Wydziału Zarządzania Kryzysowego; zmiana nazwy z Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji na Biuro Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji Niejawnych; usunięcie pokoju nr 58; zmiana pomieszczenia kierownika Referatu Podatków Lokalnych (pok. nr 59); zmiana pomieszczenia kierownika Referatu Inwestycji (pok. nr 21); zmiana pomieszczenia Miejskiego Konserwatora Zabytków (Biały Domek); usunięcie pokoju nr 40a
2007.01.04 22:11:51 Aktualizacja zastępcy burmistrza miasta
2006.12.29 23:33:55 Aktualizacja zastępcy burmistrza miasta
2006.09.03 23:48:17 Aktualizacja numerów telefonów
2006.08.06 22:12:25 Dodanie Kancelarii Tajnej i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz zmiana pokoi Referatu Kultury i Sportu
2006.03.02 17:58:35 Zmiana adresu Wydziału Spraw Obywatelskich, Referatu Dokumentów Tożsamości i Referat Ewidencji Ludności
2006.01.03 19:49:47 Zmiana adresu Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2005.11.28 20:15:11 Aktualizacja numerów telefonów w budynku Białego Domku
2005.10.31 18:12:57 Aktualizacja numerów telefonów Referatu Ewidencji Ludności
2005.09.19 20:04:33 Dodanie kierownika Referatu Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego
2005.08.07 18:21:56 Dodanie Rzecznika Prasowego zgodnie z zarządzeniem nr 113/267/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 29.07.2005 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Mikołowa
2005.01.06 19:21:35 Zmiana numerów pokoi i telefonów Działu Zabezpieczenia Technicznego Urzędu, Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji oraz Biura Zamówień Publicznych
2004.11.25 18:48:00 Zmiana numerów pokoi Referatu Księgowości Budżetowej i Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
2004.11.16 00:26:32 Aktualizacja zawartości strony
2004.10.08 23:23:38 Zmiana numerów pokoi Biura Spraw Osobowych
2004.09.08 22:36:09 Zmiana numeru telefonu Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2004.07.21 23:56:11 Zmiana numeru pokoju Miejskiego Konserwatora Zabytków
2004.06.02 23:32:44 Likwidacja stanowiska kierownika Referatu Planowania i Kontroli Budżetu
2004.03.26 23:04:04 Zmiana numerów telefonów Referatu Ochrony Środowiska
2004.03.23 22:58:47 Aktualizacja numerów telefonów Straży Miejskiej
2004.03.06 22:10:43 Usunięcie Referatu Budownictwa i zmiana numerów pokoi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
2003.07.18 07:13:11 Udostępnienie strony

 

 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów