Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Pomieszczenia Urzędu
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2007.09.05 20:46:35 powrót do aktualnej strony
 

Budynek główny Urzędu Miasta (Rynek 16)

Budynek Urzędu Miasta - Biały Domek (ul. Miarki 15)

Budynek przy ul. Krawczyka 16a

Budynek przy ul. Miarki 16

Budynek przy ul. Kolejowej 2

Budynek Miejskiego Domu Kultury (Rynek 19)

Budynek główny Urzędu Miasta (Rynek 16)

Parter

 Pokój    Jednostka   Telefon
1   Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Mieszkańców,   (32) 324 85 01, 324 84 02
    Wydział Finansowy - Referat Podatków Lokalnych,   (32) 324 84 31 do 38
    Referat Podatków Lokalnych - Kasa   (32) 324 85 30
3   Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego,   (32) 324 85 63 do 64
    Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego - Kierownik Referatu,   (32) 324 85 64
    Wydział Gospodarki Mieniem - Naczelnik Wydziału   (32) 324 85 60
5   Referat Lokalowy,   (32) 324 85 58
    Referat Lokalowy - Kierownik Referatu   (32) 324 85 57
7   Wydział Finansowy - Referat Księgowości Budżetowej   (32) 324 85 37
8   Wydział Finansowy - Referat Księgowości Budżetowej   (32) 324 85 31
9   Wydział Finansowy - Referat Księgowości Budżetowej   (32) 324 85 36
    Wydział Finansowy - Referat Księgowości Budżetowej - Kierownik Referatu   (32) 324 85 35
10   Referat Kultury i Sportu   (32) 324 85 41
11   Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miejskiej,   (32) 324 85 12
    Biuro Rady Miejskiej - Kierownik Biura   (32) 324 85 11
12   Przewodniczący Rady Miejskiej   (32) 324 85 11
13   Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej   (32) 324 84 53 do 54
14   Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - Kierownik Referatu   (32) 324 84 52
15   Wydział Finansowy - Referat Księgowości Budżetowej   (32) 324 85 38
16   Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Gospodarki Nieruchomościami   (32) 324 85 66 do 67
17   Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Gospodarki Nieruchomościami - Kierownik Referatu   (32) 324 85 61
59   Referat Podatków Lokalnych - Kierownik Referatu   (32) 324 84 30

I piętro

 Pokój    Jednostka   Telefon
20   Referat Inwestycji   (32) 324 84 81 do 82
(32) 324 85 76
21   Referat Inwestycji,   (32) 324 85 75
    Referat Inwestycji - Kierownik Referatu   (32) 324 85 74
22   Referat Inwestycji   (32) 324 84 78 do 79
23   Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Usług Komunalnych,   (32) 324 85 72
    Referat Usług Komunalnych - Kierownik Referatu   (32) 324 85 71
24   Wydział Gospodarki Komunalnej - Naczelnik Wydziału   (32) 324 85 70
25   Referat Ochrony Środowiska,   (32) 324 84 76
    Referat Ochrony Środowiska - Kierownik Referatu   (32) 324 84 76
26   Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej,   (32) 324 85 80
    Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej - Kierownik Referatu   (32) 324 85 77
27   Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej   (32) 324 85 78 do 79
28   Referat Zarządzania Kryzysowego - Kierownik Referatu   (32) 226 62 62, 324 85 50
29   Referat Zarządzania Kryzysowego   (32) 324 85 51
30   Referat Zarządzania Kryzysowego   (32) 324 85 52
    Kancelaria Tajna   (32) 324 85 52
31   Wydział Gospodarki Mieniem - Referat Nadzoru Właścicielskiego,   (32) 324 84 21
    Referat Nadzoru Właścicielskiego - Kierownik Referatu,   (32) 324 84 21
    Zespół Obsługi Prawnej,   (32) 324 84 21
    Zespół Obsługi Prawnej - Koordynator Zespołu   (32) 324 84 21
32   Skarbnik Miasta   (32) 324 85 02
33   Sekretarz Miasta   (32) 324 85 05
35   Wydział Organizacyjny - Biuro Burmistrzów - Sekretariat Burmistrza   (32) 324 85 05
36   Burmistrz Miasta - dr inż. Marek Balcer   (32) 324 85 05
37   Zastępca Burmistrza Miasta - mgr Adam Zawiszowski   (32) 324 85 08
38   Wydział Organizacyjny - Biuro Burmistrzów - Sekretariat Wiceburmistrzów,   (32) 324 85 08
    Biuro Burmistrzów - Kierownik Biura,   (32) 324 85 08
    Biuro Obsługi Mieszkańców - Kierownik Biura   (32) 324 85 08
39   Zastępca Burmistrza Miasta - mgr inż. Adam Putkowski   (32) 324 85 08
40   Zespół ds. Rozwoju Miasta,   (32) 324 84 62
(32) 324 84 64
    Zespół ds. Rozwoju Miasta - Kierownik Zespołu   (32) 324 84 63
41   Wydział Organizacyjny - Biuro Informatyki,   (32) 324 84 07
    Biuro Informatyki - Kierownik Biura   (32) 324 84 08
42   Wydział Organizacyjny - Dział Zabezpieczenia Technicznego Urzędu,   (32) 324 84 13
44   Wydział Organizacyjny - Dział Zabezpieczenia Technicznego Urzędu,   (32) 324 84 04
    Dział Zabezpieczenia Technicznego Urzędu - Kierownik Działu   (32) 324 84 12
45   Wydział Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych,   (32) 324 84 06
    Biuro Zamówień Publicznych - Kierownik Biura   (32) 324 84 05
48   Biuro Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji Niejawnych,   (32) 324 84 20
    Biuro Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji Niejawnych - Kierownik Biura   (32) 324 84 20
49   Wydział Organizacyjny - Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe - Kierownik Biura   (32) 324 84 10
50   Wydział Organizacyjny - Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe   (32) 324 84 11

Budynek Urzędu Miasta - Biały Domek (ul. Miarki 15)

Parter

 Pokój    Jednostka   Telefon
5   Urząd Stanu Cywilnego   (32) 324 84 51, 226 20 13
8   Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC   (32) 324 84 51, 226 20 13

I piętro

 Pokój    Jednostka   Telefon
12   Referat Ewidencji Ludności - Kierownik Referatu,
Referat Dokumentów Tożsamości - Kierownik Referatu
  (32) 324 84 55
13   Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Dokumentów Tożsamości   (32) 324 84 57 do 59
14   Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności   (32) 324 84 56
-   Biuro Informacji o Mieście (Miejska Placówka Muzealna)   (32) 324 84 60 do 61
-   Miejski Konserwator Zabytków (Miejska Placówka Muzealna)   (32) 324 85 44

Budynek przy ul. Krawczyka 16a

Jednostka   Telefon
 Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom   (32) 226 41 76

Budynek przy ul. Miarki 16

Jednostka   Telefon
 Straż Miejska   (32) 226 02 91, 324 85 55
986 (tel. alarmowy)

Budynek przy ul. Kolejowej 2

Parter

 Pokój    Jednostka   Telefon
5   Referat Dodatków Mieszkaniowych,   (32) 324 26 50
    Referat Dodatków Mieszkaniowych - Kierownik Referatu   (32) 324 26 50

Budynek Miejskiego Domu Kultury (Rynek 19)

Parter

 Pokój    Jednostka   Telefon
21   Referat Kultury i Sportu,   (32) 226 08 92
    Referat Kultury i Sportu - Kierownik Referatu   (32) 226 08 92

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.09.05
Data udostępnienia: 2007.09.05 20:46:35

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów