Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
 Strona archiwalna z dnia 2009.04.17 21:22:11 powrót do aktualnej strony
 

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
723/73/2009
z dnia 31.03.2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
722/72/2009
z dnia 30.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
721/71/2009
z dnia 30.03.2009
w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa oraz kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołowa
720/70/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
719/69/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
718/68/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonych pod budowę chodnika przy ul. Plebiscytowej
717/67/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
716/66/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
715/65/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
714/64/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
713/63/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
712/62/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
711/61/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
710/60/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
709/59/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
708/58/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
707/57/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
706/56/2009
z dnia 25.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
705/55/2009
z dnia 18.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
704/54/2009
z dnia 18.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
703/53/2009
z dnia 17.03.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
702/52/2009
z dnia 13.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
701/51/2009
z dnia 12.03.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
700/50/2009
z dnia 12.03.2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2008 rok
699/49/2009
z dnia 11.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
698/48/2009
z dnia 9.03.2009
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
697/47/2009
z dnia 9.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
696/46/2009
z dnia 9.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
695/45/2009
z dnia 3.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
694/44/2009
z dnia 27.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
693/43/2009
z dnia 27.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
692/42/2009
z dnia 26.02.2009
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
691/41/2009
z dnia 26.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
690/40/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
689/39/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
688/38/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
687/37/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
686/36/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
685/35/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
684/34/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
683/33/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
682/32/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
681/31/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
680/30/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
679/29/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
678/28/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
677/27/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
676/26/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
675/25/2009
z dnia 23.02.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
674/24/2009
z dnia 23.02.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
673/23/2009
z dnia 18.02.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
672/22/2009
z dnia 16.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
671/21/2009
z dnia 16.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
670/20/2009
z dnia 16.02.2009
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
669/19/2009
z dnia 16.02.2009
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
668/18/2009
z dnia 6.02.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową od ul. Narcyzów
667/17/2009
z dnia 6.02.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Zieloną
666/16/2009
z dnia 6.02.2009
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
665/15/2009
z dnia 3.02.2009
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Mikołów"
664/14/2009
z dnia 3.02.2009
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów
663/13/2009
z dnia 2.02.2009
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
662/12/2009
z dnia 23.01.2009
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania premii kierownikowi Żłobka Miejskiego w Mikołowie
661/11/2009
z dnia 23.01.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
660/10/2009
z dnia 23.01.2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
659/9/2009
z dnia 21.01.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
658/8/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie uchylenia zapisu w zarządzeniu burmistrza miasta Mikołowa nr 652/2/09 z dnia 6.01.2009 roku
657/7/2009
z dnia 16.01.2009
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych gminy Mikołów przez organizacje pozarządowe w 2009 roku
656/6/2009
z dnia 15.01.2009
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
655/5/2009
z dnia 14.01.2009
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
654/4/2009
z dnia 8.01.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Ziołową
653/3/2009
z dnia 8.01.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową od ul. Wieczorka
652/2/2009
z dnia 6.01.2009
w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
651/1/2009
z dnia 6.01.2009
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.17
Data udostępnienia: 2009.04.17 21:22:11

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów