Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej
 Strona archiwalna z dnia 2005.04.24 01:24:05 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

 

Uchwała Przedmiot
XXXII/488/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Mikołowa - obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
XXXII/487/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na rok 2005
XXXII/486/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie rezygnacji z członka komisji
XXXII/485/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XXXII/484/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie Bujakowie
XXXII/483/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXXII/482/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia boksu garażowego nr 9 oraz ułamkowej części gruntu z nim związanej, położonych w Mikołowie - os. Adama Mickiewicza
XXXII/481/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XXXII/480/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXXII/479/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXXII/478/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXXII/477/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXXII/476/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. K. Prusa 9 w Mikołowie
XXXII/475/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXIX/431/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2004 roku "Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008"
XXXII/474/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
XXXII/473/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na rok 2005
XXXII/472/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXII/471/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/470/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie
XXXI/469/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
XXXI/468/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie sprzedaży prawa do zwrotu nakładów poniesionych na obiekty Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego "Starganiec"
XXXI/467/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
XXXI/466/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
XXXI/465/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXI/464/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXXI/463/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
XXXI/462/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/461/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004
XXXI/460/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/459/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/458/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/457/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/456/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/455/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/454/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/453/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/452/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 roku Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie
XXX/451/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zmiany siedziby Powiatowego Urzędu Pracy
XXX/450/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXX/449/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie wyrażenia protestu przeciwko lokalizacji Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
XXX/448/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie odrzucenia wezwania do usunięcia naruszenia praw osób trzecich w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/408/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2005 rok
XXX/447/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu dzielnicy Kamionka
XXX/446/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice
XXX/445/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Paniowy
XXX/444/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre
XXX/443/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Bujaków
XXX/442/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Borowa Wieś
XXX/441/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów
XXX/440/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 w jednostkę budżetową gminy Mikołów
XXX/439/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na rok 2005
XXX/438/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie na rok 2005

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.23
Data udostępnienia: 2005.04.24 01:24:05

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów