Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Małżeństwa, narodziny, zgony

Dowody osobiste

Meldunki

Mieszkania

Nieruchomości

Sprawy budowlane

Podatki, deklaracje

Działalność gospodarcza

Stypendia

Ochrona środowiska

Pozostałe zezwolenia, poświadczenia

Małżeństwa, narodziny, zgony

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Zmiana imienia lub nazwiska Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Złożenie oświadczenia o uznaniu dziecka Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Zmiana imienia (imion) dziecka Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Sporządzenie aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Sprostowanie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13
Rejestracja zdarzeń, które nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
(ul. Miarki 15)
Parter 5 (32) 324 84 51, 226 20 13

Dowody osobiste

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 13 (32) 324 84 57, 324 84 58
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 13 (32) 324 84 57, 324 84 58
Wymiana dowodu osobistego Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 13 (32) 324 84 57, 324 84 58
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 13 (32) 324 84 57, 324 84 58

Meldunki

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Zameldowanie obywateli RP na pobyt stały Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Zameldowanie obywateli RP na pobyt czasowy trwający do trzech miesięcy Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Zameldowanie obywateli RP na pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Wydanie decyzji w sprawie o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej trzech miesięcy Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 12 (32) 324 84 55
Wydanie decyzji w sprawie o anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 12 (32) 324 84 55
Wymeldowanie z pobytu stałego Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do trzech miesięcy Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56
Wydanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 12 (32) 324 84 55
Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 14 (32) 324 84 56

Mieszkania

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Referat Dodatków Mieszkaniowych
(ul. Kolejowa 2)
Parter 13 (32) 324 26 50
Przyznanie mieszkania komunalnego Referat Lokalowy
(ul. Kolejowa 2)
Parter 12 (32) 324 26 04
Zamiany mieszkań wewnątrz gminnego zasobu mieszkaniowego oraz pomiędzy najemcami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego a najemcami lokali w innych zasobach Referat Lokalowy
(ul. Kolejowa 2)
Parter 12 (32) 324 26 04

Nieruchomości

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Podział nieruchomości Referat Zagospodarowania Przestrzennego Parter 3 (32) 324 85 63 do 64
Rozgraniczenie nieruchomości Referat  Zagospodarowania Przestrzennego Parter 3 (32) 324 85 63 do 64
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Referat  Zagospodarowania Przestrzennego Parter 3 (32) 324 85 63 do 64
Wydanie informacji o przeznaczeniu działki w planach zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys w formie skróconej w przypadku kupna lub sprzedaży działki, wypis i wyrys w formie rozszerzonej w przypadku konkretnego obiektu budowlanego) Referat Zagospodarowania Przestrzennego Parter 3 (32) 324 85 63 do 64

Sprawy budowlane

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych Referat Utrzymania Infrastruktury
(Rynek 20)
I piętro 8 (32) 324 84 77 do 78
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku planu przestrzennego) Referat  Zagospodarowania Przestrzennego Parter 3 (32) 324 85 63 do 64

Podatki, deklaracje

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Zgłoszenie informacji o posiadanych środkach transportowych Referat Podatków i Opłat Lokalnych Parter 1 (32) 324 84 33
Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub deklaracji na podatek od nieruchomości Referat Podatków i Opłat Lokalnych Parter 1 (32) 324 84 36 do 38
Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub deklaracji na podatek rolny Referat Podatków i Opłat Lokalnych Parter 1 (32) 324 84 35
Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub deklaracji na podatek leśny Referat Podatków i Opłat Lokalnych Parter 1 (32) 324 84 35
Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych Referat Podatków i Opłat Lokalnych Parter 59 (32) 324 84 30
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych Referat Podatków i Opłat Lokalnych Parter 1 (32) 324 84 31 do 35

Działalność gospodarcza

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Wydanie zezwolenia na czasowe wyłączenie z działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Referat Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Parter 13 (32) 324 84 53 do 54
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Referat Usług Komunalnych
(Rynek 20)
I piętro 17 (32) 324 85 72
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Referat Usług Komunalnych
(Rynek 20)
I piętro 17 (32) 324 85 72
Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Referat Usług Komunalnych
(Rynek 20)
I piętro 17 (32) 324 85 72
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych, na obszarze gminy Referat Usług Komunalnych
(Rynek 20)
I piętro 17 (32) 324 85 72

Stypendia

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Udzielenie stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe I piętro 49 (32) 324 84 10

Ochrona środowiska

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Referat Ochrony Środowiska I piętro 25 (32) 324 84 75 do 76
Wydanie opinii dotyczącej odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi Referat Ochrony Środowiska I piętro 25 (32) 324 84 75 do 76
Zgłoszenie skargi dotyczącej niewłaściwie odprowadzanych ścieków z gruntów sąsiednich Referat Ochrony Środowiska I piętro 25 (32) 324 84 75 do 76
Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę Referat Ochrony Środowiska I piętro 25 (32) 324 84 75 do 76
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Referat Ochrony Środowiska I piętro 25 (32) 324 84 75 do 76

Pozostałe zezwolenia, poświadczenia

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 12 (32) 324 84 55
Wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 12 (32) 324 84 55
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 12 (32) 324 84 55
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (ulicy) gminnej Referat Utrzymania Infrastruktury
(Rynek 20)
I piętro 8 (32) 324 84 77 do 78
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Referat Usług Komunalnych
(Rynek 20)
I piętro 17 (32) 324 85 72
Udostępnianie danych archiwalnych dotyczących akt osobowych byłych pracowników Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe I piętro 49 (32) 324 84 10
Udostępnianie danych archiwalnych dotyczących dokumentacji technicznej Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe I piętro 49 (32) 324 84 10
Udostępnienie rejestru wyborców Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 12 (32) 324 84 55
Wpis do stałego rejestru wyborców na wniosek strony Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 12 (32) 324 84 55
Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi Referat Spraw Obywatelskich
(ul. Miarki 15)
I piętro 12 (32) 324 84 55

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: seo.4@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.14
Data udostępnienia: 2011.02.14 17:38:39
Liczba odwiedzin strony: 23122 (ostatnie odwiedziny 2024.05.22 12:50:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów