Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Udostępnianie danych archiwalnych dotyczących dokumentacji technicznej

 1. Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe posiada w archiwach akta dane dotyczące:
  • pozwoleń na budowę,
  • zmiany sposobu użytkowania,
  • przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych,
  • przekazania budynków do użytku,
  • dokumentacji technicznej po zlikwidowanej Spółdzielni Mieszkaniowej Jodłowa w Mikołowie.
 2. Udostępnianie danych następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania wnioskodawcy,

 • określenie żądanego dokumentu (np. kserokopia pozwolenia na budowę nr…),

 • wskazanie celu, jakiemu żądany dokument ma służyć.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe
Rynek 16, I piętro, pokój nr 49
tel.: (32) 324 84 10
e-mail: seo.5@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe
Rynek 16, I piętro, pokój nr 49
tel.: (32) 324 84 10
e-mail: seo.5@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

Wydawanie dokumentu zgodnie z danymi zawartymi w aktach archiwalnych.

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Celina Kubiak, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 49, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 10, e-mail: seo.5@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.27
Data udostępnienia: 2008.07.01 23:57:31
Liczba odwiedzin strony: 1612 (ostatnie odwiedziny 2022.06.22 19:58:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów