Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Oferty pracy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
Przedmiot Zamawiający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Nabór kandydatów do pracy w charakterze instruktora nauki pływania w ramach projektu "Miej szansę z nami" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20.06.2011  
Nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 3.06.2011  
Nabór kandydatów do pracy w charakterze asystentów rodzin objętych wsparciem w ramach projektu "Zakontraktuj swoją przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26.04.2011 1.06.2011
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7.04.2011 17.05.2011
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Kadr i Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 6.04.2011 20.06.2011
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji i Remontów Dróg w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 5.04.2011 27.04.2011
Nabór kandydatów na stanowiska do obsługi projektu pn. "Twoja szansa w zasięgu ręki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 21.03.2011 28.03.2011
Nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 11.03.2011 1.04.2011
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 13.01.2011 16.02.2011
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Funduszy Nieinwestycyjnych Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.01.2011 28.01.2011
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Nadzoru nad Majątkiem w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 10.12.2010 10.01.2011
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora projektu "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" w Gimnazjum nr 4 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 16.11.2010 6.12.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora projektu "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" w Gimnazjum nr 3 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 16.11.2010 6.12.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora projektu "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 16.11.2010 6.12.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora projektu "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 16.11.2010 6.12.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 4.11.2010 20.12.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalisty ds. wnioskowania o płatność i sprawozdawczości programu unijnego "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 19.10.2010 29.10.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko koordynatora projektu "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 19.10.2010 29.10.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko koordynatora merytorycznego projektu "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 19.10.2010 29.10.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 14.09.2010 4.10.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 2.09.2010 24.09.2010
Konkurs na stanowiska dyrektorów Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 7.06.2010 28.06.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Usług Komunalnych w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.05.2010 18.06.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora programu unijnego "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" w Szkole Podstawowej nr 12 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 11.05.2010 7.06.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora programu unijnego "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" w Szkole Podstawowej nr 11 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 11.05.2010 7.06.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora programu unijnego "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" w Szkole Podstawowej nr 8 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 11.05.2010 7.06.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora programu unijnego "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" w Szkole Podstawowej nr 7 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 11.05.2010 7.06.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora programu unijnego "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 11.05.2010 7.06.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora programu unijnego "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 11.05.2010 7.06.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora programu unijnego "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 11.05.2010 7.06.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko szkolnego koordynatora programu unijnego "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 11.05.2010 7.06.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń programu unijnego "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 10.05.2010 26.05.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. finansowo-księgowych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 6.05.2010 7.06.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 4.05.2010 16.06.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Nadzoru Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 22.04.2010 12.05.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Nadzoru Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 31.03.2010 19.04.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rozwoju Systemów Informatycznych Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 10.03.2010 30.03.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Funduszy Inwestycyjnych Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 10.03.2010 30.03.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 10.03.2010 30.03.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 8.03.2010 12.04.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 29.01.2010 4.03.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 11.01.2010 4.02.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Planowania i Sprawozdawczości w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 11.12.2009 8.01.2010
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze menadżera sportu - kierownika Działu Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 26.11.2009 15.12.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Planowania i Sprawozdawczości w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.11.2009 11.12.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Usług Komunalnych w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 10.11.2009 29.01.2010
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Podatków Lokalnych w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.10.2009 10.12.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 9.10.2009 18.11.2009
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 21.09.2009 21.10.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Nadzoru Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 26.08.2009 15.09.2009
Nabór kandydatów na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. pomocy społecznej i zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14.08.2009 14.09.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Nadzoru Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 5.08.2009 26.08.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Podatków Lokalnych w Urzędzie Miasta Mikołów (umowa o pracę na zastępstwo) Burmistrz miasta Mikołowa 24.06.2009 8.07.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 19.06.2009 21.07.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Funduszy Inwestycyjnych Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.05.2009 15.06.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Rozwoju Systemów Informatycznych Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 18.05.2009 15.06.2009
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. sportu i rekreacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 21.04.2009 7.05.2009
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. sportu i rekreacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 19.03.2009 2.04.2009
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. technicznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 19.03.2009 24.04.2009
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika Działu Księgowości (na zastępstwo) w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 30.01.2009 17.02.2009
Nabór kandydatów na dwa stanowiska urzędnicze podinspektora-kasjera w Referacie Księgowości w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.01.2009 27.02.2009
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 2.12.2008 6.01.2009
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 19.11.2008 19.12.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.11.2008 2.12.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 30.10.2008 21.11.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie Dzienny Dom Pomocy 27.10.2008 2.12.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Usług Komunalnych w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.10.2008 21.11.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 14.10.2008 29.10.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy referenta do spraw księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8.10.2008 27.10.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8.10.2008 30.10.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 3.10.2008 5.11.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie Dzienny Dom Pomocy 26.09.2008 29.10.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 25.09.2008 13.10.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Księgowości w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 25.09.2008 17.10.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. technicznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5.09.2008 6.10.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie Szkoła Podstawowa nr 9 5.09.2008 24.09.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 20.08.2008 8.09.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. organizacyjno-administracyjnych w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 20.08.2008 4.09.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta w Dziale Księgowości w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 20.08.2008 4.09.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 20.08.2008 16.09.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 18.08.2008 4.09.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.08.2008 16.09.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta Działu Oczyszczania Miasta i Transportu w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 8.08.2008 1.09.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 7.08.2008 16.09.2008
Nabór kandydatów na dwa stanowiska urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 7.08.2008 16.09.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy inspektora do spraw organizacji, kadr i administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 23.07.2008 9.09.2008
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 18.07.2008 14.08.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora ds. technicznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10.07.2008 13.08.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10.07.2008 13.08.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10.07.2008 13.08.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 7.07.2008 4.08.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 3.07.2008 30.07.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 3.07.2008 28.07.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora Działu Oczyszczania Miasta i Transportu w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 1.07.2008 4.08.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko technika remontowego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 9.06.2008 3.07.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 21.05.2008 10.06.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 21.05.2008 10.06.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko administratora budynków w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 15.05.2008 30.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko technika remontowego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 14.05.2008 2.06.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Rozliczeń Inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 9.05.2008 29.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy podinspektora do spraw organizacji, kadr i administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8.05.2008 24.06.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 8.05.2008 29.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 8.05.2008 3.06.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Działu Remontów i Administracji w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 29.04.2008 15.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.04.2008 20.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.04.2008 16.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 14.04.2008 6.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta w Dziale Płac w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 9.04.2008 5.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta w Dziale Administracji i Remontów w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 9.04.2008 7.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta Działu Zieleni w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 7.04.2008 6.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.04.2008 6.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy inspektora do spraw organizacji, kadr i administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.04.2008 7.05.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyków w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 31.03.2008 21.04.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.03.2008 22.04.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 19.03.2008 9.04.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego-kasjera Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 19.03.2008 9.04.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 19.03.2008 9.04.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. sportu i rekreacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 19.03.2008 9.04.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora Działu Zieleni w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 17.03.2008 2.04.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Finansowania i Sprawozdawczości Budżetowej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.02.2008 4.04.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.02.2008 28.03.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowania i Sprawozdawczości Budżetowej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.02.2008 10.04.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 26.02.2008 27.03.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora Działu Zieleni w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 30.01.2008 25.02.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.01.2008 26.02.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko technika remontowego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 17.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 15.01.2008 5.02.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko administratora budynków w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 11.01.2008 30.01.2008
Przyjmowanie ofert na obsługę prawną w ramach umowy zlecenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 6.03.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. sportu i organizacji imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika krytej pływalni i kąpieliska otwartego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Urząd Miasta Mikołów 7.01.2008 31.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 7.01.2008 6.02.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kasjera w Ośrodku Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą 12.12.2007 11.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 4.12.2007 21.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 28.11.2007 21.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 28.11.2007 31.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko technika remontowego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 20.11.2007 18.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.11.2007 5.12.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 30.10.2007 29.01.2008
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 19.10.2007 13.11.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.10.2007 26.10.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 6.09.2007 1.10.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalisty do Działu Administracji i Remontów w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 3.09.2007 14.09.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Burmistrzów w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 31.08.2007 24.09.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 8.08.2007 31.08.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Informatyków w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.07.2007 3.08.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.07.2007 3.08.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Biurze Informatyków w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.07.2007 3.08.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko redaktora naczelnego Gazety Mikołowskiej Miejski Dom Kultury 10.07.2007 11.09.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.06.2007 6.07.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 30.05.2007 27.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 30.05.2007 25.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 23.05.2007 13.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 21.05.2007 14.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 21.05.2007 27.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.05.2007 6.06.2007
Nabór kandydatów na trzy wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.05.2007 11.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 14.05.2007 19.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.04.2007 23.05.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.04.2007 30.05.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 23.04.2007 24.05.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko dyrektora naczelnego Gazety Mikołowskiej Miejski Dom Kultury 18.04.2007 4.06.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta do spraw administracyjno-biurowych w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 16.04.2007 8.05.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 27.03.2007 17.04.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 20.03.2007 25.04.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 8.03.2007 27.03.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.02.2007 23.03.2007
Nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.02.2007 13.03.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 14.02.2007 9.03.2007 
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie Zakład Usług Komunalnych 12.02.2007 12.03.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 5.02.2007 2.03.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. techniczno-administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 24.01.2007 15.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Referacie Ewidencji Ludności i Dokumentów Tożsamości Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007 12.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007 22.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007 22.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 17.01.2007 12.02.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 10.01.2007 12.02.1007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.11.2006 15.12.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko Inspektora Nadzoru ds. Ogólnobudowlanych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zakład Gospodarki Lokalowej 22.11.2006 23.01.2007
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 24.10.2006 13.11.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.09.2006 17.10.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.08.2006 28.09.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 12.07.2006 3.08.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17.03.2006 19.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy kierownika działu - Świetlicy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15.03.2006 19.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 10.03.2006 5.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.03.2006 4.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.03.2006 5.04.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22.02.2006 15.03.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy kierownika działu - Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9.02.2006 24.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6.02.2006 27.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 1.02.2006 23.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Organizacji Kadr i Administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5.01.2006 1.02.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 29.12.2005 31.01.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora zawodu w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 20.12.2005 16.01.2006
Nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Centrum Integracji Społecznej 24.10.2005 14.11.2005
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 9.09.2005 10.10.2005
Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Referatu Ewidencji Ludności i Biura Dokumentów Tożsamości Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 7.09.2005 10.10.2005

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Celina Kubiak, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 49, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 10, e-mail: seo.5@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.20
Data udostępnienia: 2011.06.20 17:37:51
Liczba odwiedzin strony: 125617 (ostatnie odwiedziny 2024.04.16 20:41:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów