Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
Przedmiot Zamawiający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji" Burmistrz miasta Mikołowa 18.04.2011 25.05.2011
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji" Burmistrz miasta Mikołowa 2.02.2011 22.03.2011
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: "Ochrona i promocja zdrowia" Burmistrz miasta Mikołowa 2.02.2011 17.03.2011
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: "Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej" Burmistrz miasta Mikołowa 2.02.2011 17.03.2011
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: "Ratownictwo i ochrona ludności" Burmistrz miasta Mikołowa 2.02.2011 17.03.2011
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2010 30.12.2010
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym" Burmistrz miasta Mikołowa 9.03.2010 7.05.2010
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: "Ratownictwo i ochrona ludności" Burmistrz miasta Mikołowa 30.10.2009 14.01.2010
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Burmistrz miasta Mikołowa 30.10.2009 14.01.2010
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie "Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej" Burmistrz miasta Mikołowa 30.10.2009 14.01.2010
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie "Ochrona i promocja zdrowia" Burmistrz miasta Mikołowa 30.10.2009 14.01.2010
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji" Burmistrz miasta Mikołowa 30.10.2009 14.01.2010
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie promocji miasta jako miejsca atrakcyjnego pod względem kulturalnym i turystycznym w regionie Burmistrz miasta Mikołowa 19.06.2009 21.08.2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie promocji miasta jako miejsca atrakcyjnego pod względem kulturalnym i turystycznym w regionie Burmistrz miasta Mikołowa 10.04.2009 2.06.2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności Burmistrz miasta Mikołowa 10.04.2009 2.06.2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia Burmistrz miasta Mikołowa 8.12.2008 18.02.2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia sektora pozarządowego, w tym promocji i organizacji wolontariatu Burmistrz miasta Mikołowa 8.12.2008 18.02.2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Burmistrz miasta Mikołowa 8.12.2008 18.02.2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży Burmistrz miasta Mikołowa 8.12.2008 10.03.2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie promocji miasta jako miejsca atrakcyjnego pod względem kulturalnym i turystycznym w regionie Burmistrz miasta Mikołowa 8.12.2008 18.02.2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Burmistrz miasta Mikołowa 11.04.2008 16.06.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Burmistrz miasta Mikołowa 11.04.2008 16.06.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej i działalności charytatywnej Burmistrz miasta Mikołowa 11.04.2008 16.06.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz krajoznawstwa i turystyki Burmistrz miasta Mikołowa 11.04.2008 16.06.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej i działalności charytatywnej Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 15.02.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 18.02.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 15.02.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz krajoznawstwa i turystyki Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 15.02.2008
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia Burmistrz miasta Mikołowa 17.12.2007 15.02.2008
Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia od 3.07.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 28.05.2007 17.07.2007
Otwarty konkurs ofert na opracowanie projektu graficznego strony internetowej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 28.03.2007 28.05.2007
Otwarty konkurs ofert na opracowanie projektu graficznego strony internetowej Urzędu Miasta Mikołów Burmistrz miasta Mikołowa 26.02.2007 19.03.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 7.02.2007
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 8.02.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 7.02.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 7.02.2007
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów od 2.01.2007 do 31.12.2007 r. Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 8.02.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej od 2.01.2007 do 31.12.2007 Burmistrz miasta Mikołowa 1.12.2006 7.02.2007
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej dla terenu w rejonie ulic: Katowicka - Koja - tory PKP - Krawczyka - Waryńskiego - św. Wojciecha Burmistrz miasta Mikołowa 28.09.2006 13.12.2006
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w 2006 r. - zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu gminy Mikołów w czasie wolnym od zajęć szkolnych Burmistrz miasta Mikołowa 13.09.2006 10.11.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 3.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 22.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej w 2006 r. Burmistrz miasta Mikołowa 5.12.2005 20.02.2006
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.12.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 20.10.2005 5.12.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 23.02.2005 15.04.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 16.02.2005 15.04.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Mikołów w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 21.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności charytatywnej w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Burmistrz miasta Mikołowa 22.11.2004 14.01.2005

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Stachura, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 64, e-mail: bgr.2@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.01
Data udostępnienia: 2011.06.01 18:10:50
Liczba odwiedzin strony: 118429 (ostatnie odwiedziny 2024.06.14 00:59:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów