Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Na stronie publikowane są przetargi ogłoszone przez Urząd Miasta Mikołowa oraz jednostki organizacyjne gminy w okresie od 1.01.2010 r. do chwili obecnej. Wszystkie przetargi dotyczące okresu od 1.07.2003 r. do 31.12.2009 r. dostępne są w rejestrze zmian strony, zawierającym pełny zestaw archiwalnych postaci tej strony i umożliwiającym odtworzenie zawartości strony z każdego etapu jej modyfikacji.

Ponadto na stronie publikowane są informacje o zamówieniach w trybach nieprzetargowych (zapytanie o cenę, negocjacje itp.) ogłoszonych przez Urząd Miasta Mikołowa oraz jednostki organizacyjne gminy w okresie od 1.01.2010 r. do chwili obecnej. Wszystkie informacje o zamówieniach w trybach nieprzetargowych dotyczące okresu od 1.02.2007 r. do 31.12.2009 r. dostępne są w rejestrze zmian strony.

Przetargi

Przedmiot Zamawiający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Remont pomieszczeń na cele dydaktyczne w Gimnazjum nr 1 Mikołowie (PN 4/G-1/11) Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 22.06.2011  
Budowa parkingu zlokalizowanego równolegle do ul. Dzieńdziela w Mikołowie wraz z oświetleniem (PN 16/11) Gmina Mikołów 20.06.2011  
Przebudowa ul. Kawalca w Mikołowie - Trasa B (PN 15/11) Gmina Mikołów 18.06.2011  
Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie (PN 13/11) Gmina Mikołów 13.06.2011  
Wektoryzacja i obiektowanie sieci uzbrojenia terenu i dróg na terenie powiatu mikołowskiego (PN 11/11) Gmina Mikołów 13.06.2011  
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie (PN 3/G-2/11) Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 8.06.2011  
Dostawa i montaż z rozruchem sprzętu kuchennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 14/11) Gmina Mikołów 3.06.2011  
Przebudowa i wcinka do kabla 20 kV, podłączenie kabla 20 kV do nowej stacji transformatorowej wraz z pomiarami, przebudowa kabli niskiego napięcia wraz z szafkami (złączowo-pomiarowymi) i pomiarami w rejonie kompleksu sportowego w ramach zadania Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie (PN 12/11) Gmina Mikołów 1.06.2011  
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 25.05.2011  
Wymiana obróbek blacharskich gzymsów, rynien i rur spustowych wraz z remontem balkonów i kominów oraz przebudową instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych na os. Grunwaldzkim 1 i 2 w Mikołowie (3/2011) Zakład Gospodarki Lokalowej 25.05.2011 20.06.2011
Dostawa mięsa, drobiu i ryb na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie Dzienny Dom Pomocy 24.05.2011 2.06.2011
Dostawa pieczywa na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie Dzienny Dom Pomocy 24.05.2011 2.06.2011
Sprzedaż oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie (PN 3/11) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 24.05.2011 13.06.2011
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta - Goj w rejonie ul. Różanej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-37/RB/2011/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 20.05.2011  
Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych szkolnych placów zabaw w Mikołowie, tworzonych w ramach rządowego programu Radosna Szkoła (PN 2/SP/11) Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 19.05.2011 18.06.2011
Świadczenie usług związanych z obsługą ratowniczą na terenie krytej pływalni AQUA-PLANT oraz Otwartego Kąpieliska Miejskiego w Mikołowie (PN 2/11) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 13.05.2011 6.06.2011
Dostawa sprzętu sportowego dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie (PN 10/11) Gmina Mikołów 9.05.2011 24.05.2011
Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu eksploatowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie (ZP 5/11) Zakład Usług Komunalnych 5.05.2011 20.05.2011
Opracowanie projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Bielskiej w granicy działki nr 963/11 (PN 9/11) Gmina Mikołów 18.04.2011 24.05.2011
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 15.04.2011 11.05.2011
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 15.04.2011 11.05.2011
Przebudowa (podniesienie) czterech kabli 20 kV w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie kolidujących z budową kanalizacji odprowadzającą ścieki z budowanego kompleksu sportowego w ramach zadania Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie (PN 8/11) Gmina Mikołów 11.04.2011 6.05.2011
Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urządzeń sterujących pompą zraszania boiska przy ul. Zawilców w Mikołowie (PN 7/11) Gmina Mikołów 11.04.2011 16.05.2011
Budowa systemu informacji o terenie (dostarczenie aplikacji, opracowanie warstw tematycznych, wdrożenie, uzupełnienie danymi, integracja systemu obiegu dokumentów, szkolenia) wraz z zakupem, dostawą i konfiguracją sprzętu teleinformatycznego (PN 5/11) Gmina Mikołów 7.04.2011  
Rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowację i rozdział istniejących kolektorów kanalizacji ogólnospławnej na kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowę sieci wodociągowej w centrum Mikołowa, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-36/RB/2011/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 1.04.2011 27.06.2011
Wynajem obiektu na organizację wypoczynku letniego Kolonie Letnie 2011 Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 25.03.2011 19.04.2011
Dostawa sprzętu sportowego dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie (PN 6/11) Gmina Mikołów 23.03.2011 20.04.2011
Zakup kwiatów do obsadzeń miejskich (ZP 4/11) Zakład Usług Komunalnych 11.03.2011 23.03.2011
Dostawa fabrycznie nowego recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych (ZP 3/11) Zakład Usług Komunalnych 11.03.2011 24.03.2011
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 11.03.2011 4.04.2011
Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji wraz z pokryciem dachowym oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym na os. Mickiewicza 11 w Mikołowie (2/2011) Zakład Gospodarki Lokalowej 4.03.2011 23.03.2011
Geodezyjne wydzielenie działek na terenie gminy Mikołów (PN 4/11) Gmina Mikołów 3.03.2011 28.03.2011
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Paniowy, Śmiłowice wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania) (PN-35/RB/2011/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 28.02.2011 16.05.2011
Usługi przewozowe grup szkolnych w ramach projektu "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" (PN 1/SP/11) Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 24.02.2011 10.03.2011
Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na pomieszczenie techniczne (serwerownia) w Urzędzie Miasta Mikołów (PN 3/11) Gmina Mikołów 8.02.2011 7.03.2011
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 4.02.2011 1.03.2011
Budowa dojść, dojazdu i parkingu na terenie przyległym do cmentarza od strony ul. Cmentarnej w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem (PN 2/11) Gmina Mikołów 1.02.2011 9.03.2011
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej (ZP 2/11) Zakład Usług Komunalnych 31.01.2011 11.02.2011
Opracowanie projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Rybnickiej (PN 1/11) Gmina Mikołów 26.01.2011 1.03.2011
Najem ciągników rolniczych z osprzętem i kierowcą w roku 2011 (ZP 1/11) Zakład Usług Komunalnych 21.01.2011 11.02.2011
Usługi przewozowe autokarem grup sportowych na trasach krajowych w 2011 roku (PN 1/11) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 20.01.2011 8.02.2011
Dostawa materiałów biurowych, dydaktycznych i promocyjnych na potrzeby projektu "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" (PN 2/G/11) Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 17.01.2011 27.01.2011
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby projektu "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy" (PN 1/G/11) Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 14.01.2011 1.02.2011
Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Mikołów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5.01.2011 13.01.2011
Ochrona meczów piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Mikołowie, imprez sportowych organizowanych w Hali Sportowej MOSiR oraz ochrona mienia na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie (PN 12/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 31.12.2010 18.01.2011
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Skalnej, Różanej, Kwiatowej, Reta-Śmiłowicka, Kuźnickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania) (PN-34/RB/2010/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 29.12.2010 17.03.2011
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 20.12.2010 12.01.2011
Usługi przewozowe mikrobusem grup sportowych na trasach krajowych w 2011 roku (PN 11/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 17.12.2010 11.01.2011
Dostawa mięsa, drobiu i ryb na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie Dzienny Dom Pomocy 13.12.2010 20.12.2010
Dostawa oleju opałowego, lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 8 i oddziałów przedszkolnych przy SP 8 w Mikołowie Paniowach Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 10.12.2010 30.12.2010
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czyszczących, dezynfekujących oraz środków do pomiaru wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie (PN 10/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3.12.2010 17.12.2010
Świadczenie usługi zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołów w latach 2011-2013 (PN 47/10) Urząd Miasta Mikołów 2.12.2010 29.12.2010
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Dzienny Dom Pomocy 30.11.2010 8.12.2010
Dostawa mięsa, drobiu i ryb na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie Dzienny Dom Pomocy 30.11.2010 8.12.2010
Dowóz i odwóz młodzieży Mikołowa do szkół Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 30.11.2010 22.12.2010
Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Mikołów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 30.11.2010 14.12.2010
Ochrona mienia na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie (PN 9/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 30.11.2010 22.12.2010
Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodno-kanalizacyjnej oraz obsługa stacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie (17/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 29.11.2010 20.12.2010
Usługi przewozowe mikrobusem grup sportowych na trasach krajowych w 2011 roku (PN 7/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 26.11.2010 13.12.2010
Usługi przewozowe autokarem grup sportowych na trasach krajowych w 2011 roku (PN 8/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 26.11.2010 22.12.2010
Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie (16/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 16.11.2010 29.11.2010
Wykonanie II etapu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie Przedszkola nr 12 w Mikołowie (PN 46/10) Urząd Miasta Mikołów 15.11.2010 30.12.2010
Dostawa krzeseł oraz stołów na potrzeby sołtysówki w Mikołowie Bujakowie (14/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 9.11.2010 19.11.2010
Druk miesięcznika Gazeta Mikołowska Miejski Dom Kultury 9.11.2010 24.11.2010
Dostawa wyposażenia elektronicznego i teleinformatycznego na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 45/10) Urząd Miasta Mikołów 8.11.2010 2.12.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 2.11.2010 24.11.2010
Bieżące remonty pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (13/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 29.10.2010 1.12.2010
Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicach Stolarskiej i Koja w Mikołowie (PN 44/10) Urząd Miasta Mikołów 29.10.2010 30.11.2010
Dostawa materiałów promocyjnych oraz dydaktycznych na potrzeby projektu Niesamowita Agencja Sprytnych Agentów NASA Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 28.10.2010 10.11.2010
Przeprowadzenie akcji zimowej na terenie dróg i chodników gminy Mikołów w roku 2011 oraz przeprowadzenie akcji zimowej na terenie dróg gminy Mikołów w roku 2010 - dotyczy tylko Rejonu nr 3 - Gronie - Gniotek (ZP 8/10) Zakład Usług Komunalnych 20.10.2010 2.11.2010
Założenie 12 kolekcji botanicznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 42/10) Urząd Miasta Mikołów 20.10.2010 28.12.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 15.10.2010 9.11.2010
Dostawa wyposażenia elektronicznego i teleinformatycznego na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 43/10) Urząd Miasta Mikołów 14.10.2010 5.11.2010
Dostawa oleju napędowego grzewczego (ZP 9/10) Zakład Usług Komunalnych 13.10.2010 28.10.2010
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania) (PN-33/RB/2010/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 8.10.2010 9.03.2011
Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Urzędu Miasta w Mikołowie - etap I (ZSIUMM) wraz z dostawą sprzętu teleinformatycznego z 48-miesięczną opieką serwisową (PN 41/10) Urząd Miasta Mikołów 7.10.2010 26.10.2010
Zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem do mini piłki nożnej i bieżnią sprinterską oraz boiskiem wielofunkcyjnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie Kamionce Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 7.10.2010 16.11.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 6.10.2010 20.10.2010
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) (PN 40/10) Urząd Miasta Mikołów 4.10.2010 26.10.2010
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Mikołowie (PN 39/10) Urząd Miasta Mikołów 1.10.2010 20.10.2010
Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie w ramach programu "Radosna Szkoła" Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 28.09.2010 7.10.2010
Zakup używanego samochodu ciężarowego samowyładowczego pod piaskarkę (ZP 7/10) Zakład Usług Komunalnych 28.09.2010 13.10.2010
Promocja projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" (PN-32/U/2010/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 24.09.2010 25.11.2010
Dostawa wyposażenia elektronicznego i teleinformatycznego na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 38/10) Urząd Miasta Mikołów 24.09.2010 7.10.2010
Świadczenie usług przewozowych autokarem i mini-busem grup uczestników cyklu spotkań w ramach kampanii promocyjno-edukacyjnej dla projektu: Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 37/10) Urząd Miasta Mikołów 21.09.2010 7.10.2010
Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicach Stolarskiej i Koja w Mikołowie (PN 36/10) Urząd Miasta Mikołów 20.09.2010 13.10.2010
Dostawa, montaż i rozruch urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni w Sołtysówce w Bujakowie (12/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 17.09.2010 1.10.2010
Dostawa nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 35/10) Urząd Miasta Mikołów 13.09.2010 7.10.2010
Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie w ramach programu "Radosna Szkoła" Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 9.09.2010 20.09.2010
Zaprojektowanie, dostawa i montaż nowych mebli na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 34/10) Urząd Miasta Mikołów 7.09.2010 11.10.2010
Wykonanie robót uzupełniających na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie - Borowej Wsi Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 7.09.2010 17.09.2010
Świadczenie usług przewozowych autokarem i mini-busem grup uczestników cyklu spotkań w ramach kampanii promocyjno-edukacyjnej dla projektu: Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 33/10) Urząd Miasta Mikołów 31.08.2010 20.09.2010
Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie w ramach programu "Radosna Szkoła" Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 30.08.2010 8.09.2010
Świadczenie kompleksowych usług zapewniających catering podczas przerw kawowych w ramach kampanii promocyjno-edukacyjnej dla projektu: Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 32/10) Urząd Miasta Mikołów 27.08.2010 21.09.2010
Wykonanie II etapu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie Przedszkola nr 12 w Mikołowie (PN 31/10) Urząd Miasta Mikołów 26.08.2010 4.10.2010
Usunięcie usterek na boisku wielofunkcyjnym wraz z robotami towarzyszącymi przy Zespole Szkół nr 2, w Mikołowie Borowej Wsi Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 25.08.2010 7.09.2010
Dostawa nowego mikroskopu z kamerą na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 30/10) Urząd Miasta Mikołów 24.08.2010 9.09.2010
Wykonanie robót budowlanych w parku Planty związanych z wykończeniem schodów nr 2, 3 i 4 sektor B (PN 29/10) Urząd Miasta Mikołów 23.08.2010 24.09.2010
Dostawa energii elektrycznej dla gminy Mikołów (PN 27/10) Urząd Miasta Mikołów 23.08.2010 20.10.2010
Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicach Stolarskiej i Koja w Mikołowie (PN 28/10) Urząd Miasta Mikołów 19.08.2010 15.09.2010
Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie w ramach programu "Radosna Szkoła" Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 18.08.2010 25.08.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 11.08.2010 1.09.2010
Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego i piłkochwytów oraz montaż bramek na terenie boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego Strażak w Mikołowie (PN 6/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11.08.2010 15.09.2010
Dostawa materiałów promocyjnych oraz dydaktycznych na potrzeby projektu Niesamowita Agencja Sprytnych Agentów NASA Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 10.08.2010 20.08.2010
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby projektu Niesamowita Agencja Sprytnych Agentów NASA Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 10.08.2010 25.08.2010
Dostawa pojemników na odpady (ZP 6/10) Zakład Usług Komunalnych 10.08.2010 23.08.2010
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej - kategoria ruchu 1-2 (beton asfaltowy KR 1-2) wytworzony wg PN-EN 13108-1 (ZP 5/10) Zakład Usług Komunalnych 4.08.2010 19.08.2010
Wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie Przedszkola nr 3 w Mikołowie (PN 26/10) Urząd Miasta Mikołów 27.07.2010 19.08.2010
Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z remontem kominów, wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych na os. Norwida 2 i 4 w Mikołowie (9/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 23.07.2010 13.08.2010
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Bujaków I - część wschodnia oraz Bujaków II - część zachodnia wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania) (PN-31/RB/2010/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 22.07.2010 5.11.2010
Wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie Przedszkola nr 1 w Mikołowie (PN 25/10) Urząd Miasta Mikołów 19.07.2010 16.08.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 13.07.2010 3.08.2010
Wykonanie robót budowlanych w parku Planty związanych z wykończeniem schodów nr 2, 3 i 4 sektor B (PN 24/10) Urząd Miasta Mikołów 9.07.2010 10.08.2010
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Mikołowa w 2010 r. (PN 23/10) Urząd Miasta Mikołów 8.07.2010 2.08.2010
Dostawa ciągnika i urządzeń do utrzymania i konserwacji boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i naturalnej oraz kosiarek samojezdnych i samojezdnej zamiatarko-odśnieżarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie (PN 5/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 8.07.2010 2.08.2010
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w zlewnio czyszczalni Centrum Miasta Mikołów w rejonie ul. Skalnej, Różanej, Kwiatowej, Reta - Śmiłowicka, Kuźnickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu oraz budowy sieci wodociągowej w ulicy Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie w zakresie: Zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej - budowa kanalizacji sanitarnej (PN-30/RB/2010/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 7.07.2010 27.09.2010
Budowa oświetlenia ulicznego etap I przy ul. św. Wojciecha, Okrzei, Powstańców Śląskich oraz ul. Krakowskiej w Mikołowie (PN 22/10) Urząd Miasta Mikołów 2.07.2010 22.07.2010
Rozbudowa ulicy Głogowej i Lipowej w Mikołowie z odwodnieniem, oświetleniem i uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej - dokończenie etapu II - ul. Głogowa (PN 20/10) Urząd Miasta Mikołów 2.07.2010 26.07.2010
Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Krawczyka 21 w Mikołowie - etap I (8/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 1.07.2010 22.07.2010
Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla prowadzących zajęcia w ramach projektu Niesamowita Agencja Sprytnych Agentów NASA Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 29.06.2010 20.07.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 28.06.2010 27.07.2010
Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego łącznika drogowego ul. Waryńskiego z ul. Dzieńdziela w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (PN 17/10) Urząd Miasta Mikołów 28.06.2010 14.07.2010
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 21/10) Urząd Miasta Mikołów 17.06.2010 8.07.2010
Termorenowacja budynku mieszkalnego przy ul. Podleskiej 81 w Mikołowie (7/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 15.06.2010 28.07.2010
Świadczenie usług w ramach prac Zespołu Wsparcia dla projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) (PN 19/10) Urząd Miasta Mikołów 10.06.2010 9.07.2010
Dostawa nowego sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (PN 18/10) Urząd Miasta Mikołów 8.06.2010 22.06.2010
Dostawa sprzętu sportowego oraz wyposażenia sportowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie (PN 4/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 28.05.2010 8.07.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 27.05.2010 23.06.2010
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Mikołów na rok 2010 (PN 16/10) Urząd Miasta Mikołów 18.05.2010 20.07.2010
Sprzedaż oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie (PN 3/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 14.05.2010 31.05.2010
Dostawa ciągnika i urządzeń do utrzymania i konserwacji boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i naturalnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie (PN 2/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 14.05.2010 14.06.2010
Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego łącznika drogowego ul. Waryńskiego z ul. Dzieńdziela w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (PN 15/10) Urząd Miasta Mikołów 14.05.2010 28.05.2010
Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu eksploatowanego w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie (ZP 4/10) Zakład Usług Komunalnych 11.05.2010 21.05.2010
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Bujaków III Paniowy II, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania) (PN-29/RB/2010/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 5.05.2010 20.07.2010
Promocja projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" (PN-28/U/2010/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 5.05.2010 23.07.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 30.04.2010 25.05.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 23.04.2010 17.05.2010
Zaprojektowanie i rozbudowanie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - II etap (PN 14/10) Urząd Miasta Mikołów 20.04.2010 17.05.2010
Wykonywanie w 2010 r. na terenie gminy Mikołów doraźnych usług projektowych dla obiektów projektowanych, będących w realizacji i istniejących (PN 13/10) Urząd Miasta Mikołów 14.04.2010 12.05.2010
Remont wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikownią c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Rymera 1a w Mikołowie (4/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 12.02.2010 7.05.2010
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zawilców w Mikołowie (PN 8/10) Urząd Miasta Mikołów 8.04.2010 7.05.2010
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania) (PN-27/RB/2010/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 2.04.2010 13.07.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 18.03.2010 15.04.2010
Nasadzenie 17 drzew gatunku wiąz górski (Ulmus glabra Camperdownii) na Rynku w Mikołowie (PN 12/10) Urząd Miasta Mikołów 16.03.2010 6.04.2010
Opracowanie dokumentacji projektowych: budowy parkingu pomiędzy ul. Malinową i ul. Strażacką w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę; budowy parkingu na 40 stanowisk zlokalizowanego równolegle do ul. Dzieńdziela w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (PN 11/10) Urząd Miasta Mikołów 15.03.2010 12.04.2010
Wynajem obiektu na organizację wypoczynku letniego Kolonie Letnie 2010 Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 12.03.2010 2.04.2010
Opracowanie dokumentacji projektowanej budowy chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie - etap III na odcinku od skrzyżowania z ul. Poprzeczną do skrzyżowania z ul. Czereśniową wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m od ul. Poprzecznej do posesji nr 84 i przebudową istniejącej sieci nN oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (PN 10/10) Urząd Miasta Mikołów 10.03.2010 2.04.2010
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w pastylkach na potrzeby MOSiR Mikołów (PN 1/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10.03.2010 30.03.2010
Wydruk i dostawa druków na rok 2010 dla potrzeb Urzędu Miasta Mikołów (PN 9/10) Urząd Miasta Mikołów 9.03.2010 26.03.2010
Opracowanie dokumentacji projektowanej przebudowy skrzyżowania ulicy Dolnej z ulicą Rybnicką w Mikołowie wraz z odwodnieniem i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (PN 7/10) Urząd Miasta Mikołów 5.03.2010 22.03.2010
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap 1 (PN 6/10) Urząd Miasta Mikołów 26.02.2010 5.05.2010
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 83 000 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie wydatków Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" oraz kredytu obrotowego na kwotę 15 000 000,00 zł w rachunku bieżącym (PN-26/U/2010/JRP) Zakład Inżynierii Miejskiej 24.02.2010 8.06.2010
Dostawa druków na rok 2010 dla potrzeb Urzędu Miasta Mikołów (PN 5/10) Urząd Miasta Mikołów 17.02.2010 2.03.2010
Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych na os. Mickiewicza 13, 15 i 18 w Mikołowie (3/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 12.02.2010 31.03.2010
Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem (ZP 3/10) Zakład Usług Komunalnych 9.02.2010 22.02.2010
Remont wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikownią c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Rymera 1a w Mikołowie (2/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 8.02.2010 2.04.2010
Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości będących w zasobie gminy Mikołów wraz z wyceną lokali mieszkalnych (1/2010) Zakład Gospodarki Lokalowej 8.02.2010 2.03.2010
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów, ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej, kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą i modernizacją źródeł ciepła (PN 4/10) Urząd Miasta Mikołów 29.01.2010 1.04.2010
Wynajem lokali użytkowych w Mikołowie Burmistrz miasta Mikołowa 29.01.2010 1.03.2010
Odbiór i zagospodarowanie odpadów (ZP 1/10) Zakład Usług Komunalnych 27.01.2010 18.02.2010
Połączenie Centrum Miasta Mikołów z dzielnicą Reta - przebudowa i budowa drogi gminnej nr 380093S (ul. Waryńskiego) (PN 2/10) Urząd Miasta Mikołów 26.01.2010 8.03.2010
Najem ciągników rolniczych z osprzętem i kierowcą w roku 2010 (ZP 2/10) Zakład Usług Komunalnych 21.01.2010 3.02.2010
Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska - lodowiska na terenie kąpieliska miejskiego w Mikołowie (PN 1/10) Urząd Miasta Mikołów 14.01.2010 23.02.2010
Dostawa oleju opałowego, lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 8 i oddziałów przedszkolnych przy SP-8 w Mikołowie Paniowach Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 7.01.2010 22.01.2010

Inne postępowania

Przedmiot Zamawiający Data
rozstrzygnięcia
Data
zawarcia umowy
Plik
do pobrania
Geodezyjne wydzielenie działek na terenie gminy Mikołów (ZOC 4/10) Gmina Mikołów 9.11.2010 18.11.2010 Format PDF PDF (91 KB)
Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości będących w zasobie gminy Mikołów wraz z wyceną lokali mieszkalnych (ZOC 11/10) Zakład Gospodarki Lokalowej 27.09.2010   Format PDF PDF (34 KB)
Geodezyjne wydzielenie działek na terenie gminy Mikołów (ZOC 3/10) Gmina Mikołów 27.08.2010
3.09.2010
2.09.2010
10.09.2010
13.09.2010
Format PDF PDF (261 KB)
Format PDF PDF (74 KB)
Ochrona fizyczna obiektu tj. Hali Sportowej w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1 (ZOC 3/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 17.06.2010   Format PDF PDF (160 KB)
Geodezyjne wydzielenie działek na terenie gminy Mikołów (ZOC 2/10) Gmina Mikołów 19.05.2010 27.05.2010
28.05.2010
Format PDF PDF (190 KB)
Ochrona fizyczna obiektów MOSiR zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, Konstytucji 3 Maja 38, Zawilców 8 oraz meczów piłki nożnej na stadionie miejskim w Mikołowie (ZOC 2/10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 21.04.2010   Format PDF PDF (166 KB)
Geodezyjne wydzielenie działek na terenie gminy Mikołów (ZOC 1/10) Gmina Mikołów 17.03.2010 31.03.2010
1.04.2010
Format PDF PDF (178 KB)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb:
1. Zasilania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mikołów przez Vattenfall Distribution Poland S.A.,
2. Zasilania budynków Urzędu Miasta i monitoringu przez Vattenfall Distribution Poland S.A. (WR 4/09)
Gmina Mikołów - 17.02.2010 -

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 23, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 06, e-mail: seo.3@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.27
Data udostępnienia: 2011.06.27 17:47:46
Liczba odwiedzin strony: 293565 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 23:13:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów