Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy

 1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
 2. Wymeldowania dokonuje osoba opuszczająca miejsce pobytu najpóźniej w dniu jego opuszczenia.
 3. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
 4. Jeżeli osoba podlegająca obowiązkowi wojskowemu posiada kartę mobilizacyjną, przed dokonaniem wymeldowania jest obowiązana zgłosić zmianę adresu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
 5. Za osobę niepełnoletnią dokonującą wymeldowania druk podpisuje przedstawiciel ustawowy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1999).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.08.1992 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicę, a także organów właściwych w tych sprawach (Dz. U. z 1992 r. nr 68, poz. 344).

Wymagane dokumenty

 1. Druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (Format PDF PDF (35 KB)).
 2. Dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania.
 3. Książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych:
  1. dotyczy to mężczyzn od 18 roku życia (którzy otrzymali potwierdzenie do rejestracji) do ukończenia 50 roku życia, a w przypadku mężczyzn posiadających stopnie wojskowe chorążych lub oficerów - 60 roku życia,
  2. dotyczy to kobiet przeniesionych do rezerwy, do ukończenia 40 roku życia, a w przypadku kobiet posiadających stopień chorążych lub oficerów - 50 roku życia.
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku wymeldowania osoby niepełnoletniej).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 14
tel. (32) 324 84 56
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 14
tel. (32) 324 84 56
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

 1. Dokonanie wpisu o wymeldowaniu w książeczce wojskowej lub w potwierdzeniu zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.
 2. Wydanie potwierdzenia wymeldowania z pobytu czasowego.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór zaświadczenia bezpośrednio po jego wydaniu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Socha, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 55, e-mail: boo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.25
Data udostępnienia: 2009.05.25 22:08:11
Liczba odwiedzin strony: 1785 (ostatnie odwiedziny 2022.06.27 18:29:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów