Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Wydanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące

 1. Nie jest możliwe wymeldowanie osoby, która przebywa w lokalu.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez biegłego tłumacza.
 3. Z dniem uprawomocnienia się decyzji orzekającej o wymeldowaniu lub anulowaniu zameldowania, na osobie, której postępowanie dotyczyło, ciąży obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące lub wniosek wskazujący, że czynność meldunkowa została dokonana wadliwie (Format MS Word DOC (38 KB), Format PDF PDF (47 KB)).
 2. Aktualny tytuł prawny do lokalu (przydział, odpis z księgi wieczystej) - kserokopia + oryginał do wglądu.
 3. Wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji - kserokopia + oryginał do wglądu.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłat.

Opłaty

 1. Od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł.
 2. Za wydanie decyzji - 10,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 12
tel. (32) 324 84 55
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 12
tel. (32) 324 84 55
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do wojewody śląskiego za pośrednictwem burmistrza miasta Mikołowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Socha, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 55, e-mail: boo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.03
Data udostępnienia: 2009.06.03 20:03:12
Liczba odwiedzin strony: 2437 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 14:11:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów