Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą

 1. Zaświadczenie jest ważne przez 3 miesiące od daty jego wydania.
 2. Zaświadczenie wydaje USC miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy.
 3. Mężczyzna lub kobieta muszą mieć ukończone 18 lat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 2. Do wglądu dowód osobisty.
 3. Kawaler lub panna przedkładają:
  1. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia.
 4. Rozwiedziony lub rozwiedziona przedkładają:
  1. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia,
  2. aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
 5. Wdowiec lub wdowa przedkładają:
  1. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia,
  2. aktualny odpis skrócony aktu zgonu małżonka.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), parter, pokój nr 5
tel. (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), parter, pokój nr 5
tel. (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie dokumentów.
 2. Złożenie pisemnego zapewnienia.
 3. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Bezzwłocznie po złożeniu pisemnego zapewnienia.

Tryb odwoławczy

O odmowie przyjęcia zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński oraz wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą kierownik USC powiadamia na piśmie osoby zainteresowane, podając przyczynę odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Mikołowie o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tych czynności.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Czesława Miler, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 8, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 20 13, e-mail: usc@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.07
Data udostępnienia: 2009.07.07 21:20:41
Liczba odwiedzin strony: 1780 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 20:35:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów