Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

  1. Odpisy wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
  2. Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienionych wyżej, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie odpisu (Format PDF PDF (81 KB)).
  2. Do wglądu dowód osobisty.

Opłaty

  1. Za odpis skrócony - 22,00 zł.
  2. Za odpis zupełny - 33,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), parter, pokój nr 5
tel. (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), parter, pokój nr 5
tel. (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie odpisu.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wydanie dokumentu bezpośrednio w USC.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do wojewody śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Czesława Miler, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 8, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 20 13, e-mail: usc@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.07
Data udostępnienia: 2009.07.07 21:20:41
Liczba odwiedzin strony: 2709 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 00:10:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów