Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Wydanie decyzji w sprawie o anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania (Format MS Word DOC (21 KB), Format PDF PDF (26 KB)).
  2. Dokument, na podstawie którego można stwierdzić, że wnioskodawca posiada status strony (np. przydział na lokal, umowa najmu lokalu, akt własności itp.).

Opłaty

Za wydanie decyzji - 10,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 12
tel. (32) 324 84 55
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 12
tel. (32) 324 84 55
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Postępowanie ulega przedłużeniu, jeśli miejsce pobytu strony jest nieznane. Organ gminy ma obowiązek wówczas wystąpić do sądu o ustanowienie dla takiej osoby kuratora. Wówczas dalsze postępowanie toczy się z udziałem kuratora.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do wojewody śląskiego za pośrednictwem burmistrza miasta Mikołowa w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Socha, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 55, e-mail: boo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.03
Data udostępnienia: 2009.06.03 20:03:12
Liczba odwiedzin strony: 2316 (ostatnie odwiedziny 2022.06.17 15:04:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów