Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Zmiana imienia (imion) dziecka

  1. Oboje rodzice osobiście i równocześnie składają oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
  2. Czynności tej można dokonać w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek w sprawie zmiany imienia (imion) dziecka.
  2. Do wglądu dowody osobiste rodziców.

Opłaty

Za przyjęcie oświadczenia - 11,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), parter, pokój nr 5
tel. (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), parter, pokój nr 5
tel. (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie protokołu - przyjęcie od rodziców dziecka oświadczenia o zmianie imienia (imion)  dziecka.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Bezzwłocznie po sporządzeniu protokołu.

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia od rodziców dziecka oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do wojewody śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Czesława Miler, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 8, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 20 13, e-mail: usc@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.07
Data udostępnienia: 2009.07.07 21:20:42
Liczba odwiedzin strony: 1826 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 17:56:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów