Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2011.02.14 17:38:39 Usunięcie spraw: "Udzielenie dofinansowania do modernizacji ogrzewania" i "Udzielenie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków" (strona aktualna)
2010.12.06 16:21:38 Aktualizacja spraw załatwianych przez Referat Usług Komunalnych, Referat Utrzymania Infrastruktury i Referat Ochrony Środowiska
2010.09.20 21:16:08 Zmiana nazwy sprawy: "Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
2010.02.16 18:23:15 Dodanie sprawy: "Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi"
2009.12.19 21:54:24 Aktualizacja spraw: "Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych", "Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (ulicy) gminnej"
2009.12.02 17:06:06 Zmiana numerów pokoi Referatu Lokalowego i Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2009.07.14 19:10:12 Zmiana numerów pokoi Referatu Lokalowego i Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2009.07.07 21:20:41 Dodanie sprawy: "Zmiana imienia lub nazwiska"
2009.06.03 20:03:12 Zmiana nazw spraw meldunkowych
2009.05.27 22:33:27 Zmiana nazw spraw meldunkowych i dodanie spraw: "Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności", "Wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej", "Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym"
2009.05.25 22:08:11 Zmiana nazw spraw meldunkowych
2009.03.30 23:07:47 Zmiana nazwy sprawy "Wydanie informacji o przeznaczeniu działki w planach zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys w formie skróconej w przypadku kupna lub sprzedaży działki, wypis i wyrys w formie rozszerzonej w przypadku konkretnego obiektu budowlanego)"
2008.11.07 17:04:19 Korekta nazwy sprawy "Zamiany mieszkań wewnątrz gminnego zasobu mieszkaniowego oraz pomiędzy najemcami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego a najemcami lokali w innych zasobach" i dodanie sprawy "Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej"
2008.07.01 23:57:32 Zmiana nazwy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Utrzymania Infrastruktury, Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Referatu Spraw Obywatelskich i zmiana nazwiska osoby odpowiedzialnej za treść strony oraz adresu e-mail
2008.02.18 23:02:49 Aktualizacja zawartości strony - zmiana nawy sprawy "Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych"
2008.01.31 23:11:26 Aktualizacja zawartości strony - zmiana pomieszczeń Referatu Lokalowego i Referatu Usług Komunalnych
2008.01.07 22:43:23 Aktualizacja zawartości strony - zmiana nazw spraw dot. podatków
2007.09.14 20:51:00 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2007.09.05 20:46:40 Aktualizacja pomieszczeń Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2007.08.16 20:51:04 Usunięcie sprawy "Uzupełnienie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej"
2007.03.18 22:51:19 Zmiana nazwy z Biura Spraw Osobowych na Biuro Kadr i Archiwum Zakładowe zgodnie z zarządzeniem nr 50/18/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 31.01.2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa oraz zmiana numeru pokoju i telefonu Referatu Podatków Lokalnych
2006.08.23 17:25:30 Usunięcie sprawy: Wydanie paszportu
2006.06.06 23:01:27 Usunięcie spraw: Poświadczanie zgodności kopii z oryginałem, Poświadczanie własnoręczności podpisu
2006.03.02 17:58:38 Aktualizacja numerów pokoi
2006.01.07 22:33:59 Dodanie nowych spraw
2006.01.03 19:49:49 Zmiana adresu Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2005.11.28 20:15:13 Aktualizacja numerów telefonów Referatu Dodatków Mieszkaniowych, Referatu Ewidencji Ludności i Referatu Dokumentów Tożsamości
2005.10.31 18:12:58 Aktualizacja numerów telefonów Referatu Ewidencji Ludności
2005.10.03 18:52:23 Dodanie nowych spraw
2005.07.09 18:48:06 Aktualizacja zawartości strony
2004.11.25 18:48:00 Zmiana numerów pokoi Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
2004.11.16 00:26:33 Zmiana numerów pokoi Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
2004.10.29 23:59:35 Dodanie nowych spraw
2004.10.25 20:29:17 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2004.10.25 01:02:53 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2004.10.09 23:05:54 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2004.10.08 23:23:39 Zmiana numerów pokoi Biura Spraw Osobowych
2004.09.28 14:01:04 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2004.09.22 19:24:38 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2004.09.08 22:36:09 Dodanie odsyłaczy tekstowych i zmiana numeru telefonu Referatu Dodatków Mieszkaniowych
2004.08.31 20:59:56 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2004.08.27 23:46:12 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2004.08.23 21:03:34 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2004.08.19 23:21:02 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2004.07.27 11:30:20 Udostępnienie strony

 

 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów