Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic poprzez: określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Aktualne wyciągi z ksiąg wieczystych, dotyczące rozgraniczanych nieruchomości.
  3. Aktualne wypisy z katastru nieruchomości dotyczące rozgraniczanych nieruchomości.
  4. Aktualny wyrys z katastru nieruchomości, na którym zaznaczono granice podlegające rozgraniczeniu.
  5. Wskazanie jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Rynek 16, parter, pokój nr 3
tel.: (32) 324 85 63 do 64
e-mail: bgm.3@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Rynek 16, parter, pokój nr 3
tel.: (32) 324 85 63 do 64
e-mail: bgm.3@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
  2. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie postanowienia - do 14 dni od złożenia wniosku. Wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu - do 14 dni od dnia złożenia dokumentów sporządzonych przez geodetę.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Postanowienie oraz decyzję można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Strona może żądać przekazania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza miasta Mikołowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grzegorz Kuśnierz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 63, e-mail: bgm.3@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.27
Data udostępnienia: 2008.07.01 23:57:38
Liczba odwiedzin strony: 1904 (ostatnie odwiedziny 2022.06.18 12:09:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów